Zmiana sposobu dawkowania kruszywa tlumaczy sie trudnosciami, wynikajacymi przy wazeniu znacznych mas kruszywa

Zmiana sposobu dawkowania kruszywa tłumaczy się trudnościami, wynikającymi przy ważeniu znacznych mas kruszywa. Wilgotność kruszywa obliczamy następująco. Pobieramy dwie próbki dla każdego kruszywa osobno, np. oddzielnie dla piasku i oddzielnie dla żwiru. Każdą z tych próbek ważymy w stanie wilgotnym oraz po wysuszeniu w blaszanej wanience. Przypuśćmy, że otrzymaliśmy wyniki: ciężar próbki piasku przed wysuszeniem 6,80 kg, po wysuszeniu 6,10 kg, ciężar próbki żwiru w stanie wilgotnym 8,50 kg, w stanie suchym- 8,20 kg; wilgotność piasku wyniesie: nI = 6,80 6,10. 100 = 11,48% wilgotność żwiru 8,50 8,2(f. 100 = 3 66% Ilość wody znajdującej się w zawilgoconym kruszywie wyniesie: W k = F . nI + G . n2 gdzie W k ilość wody w kruszywie, F ciężar suchego piasku według recepty laboratoryjnej, G – ciężar suchego żwiru, jak dla piasku, n1 – wilgotność piasku, n2 – wilgotność żwiru. Potrzebną ilość wody w mieszance roboczej obliczamy ze wzoru : gdzie W r – ilość wody w mieszance roboczej, W . – ilość wody według recepty laboratoryjnej F, n1, G, n2 – jak we wzorze. [patrz też: cmb zielona góra, punkt piaskowy, thor mroczny świat cda ]

Powiązane tematy z artykułem: cmb zielona góra punkt piaskowy thor mroczny świat cda