wypadkowa parcia gruntu

Przy deskowaniu o dużej sztywności pionowej, jak np. w metodzie berlińskiej, gdzie deskowanie jest usztywnione pionowo przez dźwigary stalowe, wypadkowa parcia gruntu działa w kierunku zbliżonym do poziomego; całkowite parcie gruntu jest wtedy większe od wielkości tego parcia wyliczonego z teorii Rankinea o ok. 50%. Przy innych typach deskowania, np. przy zazwyczaj stosowanym sposobie obudowy wykopu, wypadkowa parcia gruntu jest odchylona od poziomu kąt o; wielkość tego kąta może dojść do 20° i wtedy parcie poziome zmniejsza się prawie do wielkości parcia wg teorii klasycznej. Obserwacje powyższe były potwierdzone przez wielokrotnie dokonane pomiary odkształceń deskowania wykopu. [patrz też: olx gorzów wlkp, obszar oddziaływania obiektu budowlanego, kaplica braci klaus ]

Powiązane tematy z artykułem: kaplica braci klaus obszar oddziaływania obiektu budowlanego olx gorzów wlkp