wykonany juz odcinek wykopu o podanych warunkach gruntowych

Ponieważ punkt dl został obrany dowolnie, należy rachunek przeprowadzić kilkakrotnie, obierając różne wielkości d2, d3 i wyliczywszy dla nich odpowiednie wielkości P2, P3 itd. Jeśli wielkości Pl> P2, P3 odłożymy pionowo jako rzędne, przy odpowiednich dl> d2, d3 itd. to otrzymamy punkty CJ> C2 , skąd możemy bez trudu określić największą wielkość siły P, wyrażającą wypadkową parcia gruntu na ścianę wykopu. Pewną trudność sprawia zawsze wybranie pierwszej wielkości dl tak, aby odpowiadała ona z pewnym przybliżeniem największej wielkości P. Jeśli mamy wykonany już odcinek wykopu o podanych warunkach gruntowych, to często można na powierzchni terenu zauważyć rysę (pęknięcie gruntu lub nawierzchni) w odległości od krawędzi wykopu odpowiadającej najniekorzystniejszemu położeniu powierzchni poślizgu i największej wielkości siły P. [patrz też: dobredomy, jakie rolety zewnętrzne, kalkulator ocieplenia ]

Powiązane tematy z artykułem: dobredomy jakie rolety zewnętrzne kalkulator ocieplenia