Wspólczynnik emulgacji

Współczynnik emulgacji. Działanie emulgacyjne domieszek gliniastych na bitum zostało już zaobserwowane w początkach stosowania bitumu do nawierzchni ulepszonych. Stwierdzono następnie, że również pył z kruszywa zwietrzałego lub zawierającego domieszki gliniaste powoduje emulgację i wymycie lepiszcza bitumicznego, użytego do budowy nawierzchni bitumicznych, ma skutek czego nawierzchnia ulega zniszczeniu. Zjawisko to zostało stwierdzone kilkakrotnie w warunkach polskich (melafir regulicki). Dla określenia zdolności emulgacyjnych badanego materiału kamiennego zostało też wprowadzone dodatkowe oznaczenie tzw. współczynnika emulgacji pyłu badanego kruszywa w stosunku do bitumu. [przypisy: thermodom, thor mroczny świat cda, nożyce do żywopłotu na wysięgniku ]

Powiązane tematy z artykułem: nożyce do żywopłotu na wysięgniku thermodom thor mroczny świat cda