Ustalenie mieszanki roboczej

Dzieląc obie strony równania przez e, otrzymujemy: w = 023 + Wk We wzorze poza cementem wielkością nieznaną jest ilość wody W, dla której możemy zestawić równanie: gdzie: r: f – ilość wody wymagana na 1 kg piasku Wg – ilość wody wymagana na 1 kg żwiru F – ciężar piasku potrzebny do wytworzenia z litrów zaprawy G – ciężar objętościowy 1 litra suchego kruszywa grubego. Rozwiązując układ 3 równań i wstawiając do równania : Fcw = 2,65 i Cew = 3,1, otrzymamy: F = Z – WgG1 (1 + 0,55 b) 0,38 + Wf (1 + 0,55 b) We wzorze po prawej stronie mamy wielkości już poprzednio znalezione, można więc obliczyć szukane F. Wstawiając znalezione F do wzoru, obliczamy potrzebną wagową ilość cementu C, następnie ze wzoru znajdujemy całkowitą ilość wody W. l) Sprawdzamy wykonane obliczenia przez wstawienie znalezionych ilości do wzoru równania absolutnych objętości oraz przez kontrolę wskaźnika Q. 3. Ustalenie mieszanki roboczej Objętościowe w praktyce, a n ie wagowe jak w laboratorium, dawkowanie przy użyciu wilgotnego kruszywa odbywa się w identyczny sposób jak dawkowanie wagowe. Przykład Należy ustalić laboratoryjny skład betonu do robót żelbetowych o wytrzymałości miarodajnej R28 = 240 kGfcm2 przy użyciu cementu marki ,,350 oraz piasku i żwiru rzecznego. a) Analiza sitowa piasku i żwiru. b) Określenie ciężarów właściwych piasku i żwiru. Wyznaczono: Fcw = 2,65, Cew = 2,63. c) Określenie ciężarów objętościowych piasku i żwiru. Objętość próbki suchego piasku o wadze dokładnie 300 g wyniosła 167 cmś ; obliczony ciężar objętościowy równa się 300= 1,80 kgjdcm. Objętość próbki suchego żwiru wyniosła 1,64 dcm, ciężar zaś 3 kg. Ciężar objętościowy równa się 3 = 1,83 kgjdcmś. d) Założenie ciekłości betonu. [więcej w: świadectwa energetyczne 2015, olx gorzów wlkp, dobredomy ]

Powiązane tematy z artykułem: dobredomy olx gorzów wlkp świadectwa energetyczne 2015