Zmiana sposobu dawkowania kruszywa tlumaczy sie trudnosciami, wynikajacymi przy wazeniu znacznych mas kruszywa

Zmiana sposobu dawkowania kruszywa tłumaczy się trudnościami, wynikającymi przy ważeniu znacznych mas kruszywa. Wilgotność kruszywa obliczamy następująco. Pobieramy dwie próbki dla każdego kruszywa osobno, np. oddzielnie dla piasku i oddzielnie dla żwiru. Każdą z tych próbek ważymy w stanie wilgotnym oraz po wysuszeniu w blaszanej wanience. Continue reading „Zmiana sposobu dawkowania kruszywa tlumaczy sie trudnosciami, wynikajacymi przy wazeniu znacznych mas kruszywa”

Badanie zawartosci domieszek szkodliwych w piasku

Praktyka ustaliła skład piasków do nawierzchni z asfaltu piaskowego dla ruchu ciężkiego i dla ruchu lekkiego. W praktyce zachodzi potrzeba przeważnie mieszania ze sobą dwóch, rzadziej trzech piasków, dla uzyskiwania mieszanki o właściwym składzie. Badanie zawartości domieszek szkodliwych w piasku, w szczególności gliny, mułu, lub iłu, przeprowadza się przez zmulanie, podobnie, jak przy badaniach przydatności piasku do betonu. Badania mączek kamiennych, stosowanych jako wypełniacze, obejmują: badanie uziarnienia, ciężaru objętościowego i właściwego, własności emulgacyjnych, własności adsorpcyjnych, zawartości wilgoci i składu chemicznego. Badanie własności adsorpcyjnych mączki kamiennej polega na obliczeniu ilości bitumu wchłoniętego przez odważoną ilość mączki. Continue reading „Badanie zawartosci domieszek szkodliwych w piasku”

Zwiazanie pretów drutem zapobiega poziomym ruchom uzbrojenia

Związanie prętów drutem zapobiega poziomym ruchom uzbrojenia, nie przeciwdziała jednak ruchom w kierunku pionowym. Celem uniemożliwienia opuszczenia się wkładek w czasie betonowania podkłada się pod pręty małe kamyki lub specjalne klocki betonowe utrzymując właściwe odległości (1 cm dla płyt, 2 -+- 3 cm dla belek) między wkładkami a deskowaniem. Zbyt małe otulenie wkładek może spowodować rdzewienie żelaza, zaś zbyt znaczna odległość wkładki od -zewnętrznej powierzchni betonu jest niepożądana ze względu na możliwość rys lub pęknięć. Szczególną uwagę należy zwrócić przy betonowaniu wsporników lub innych elementów, w których naprężenia rozciągające powstają u góry. Montaż zbrojenia może być wykonywany dwojako: pojedyncze pręty wiążemy drutem w konstrukcyjną całość w deskowaniu lub montujemy szkielety w miejscu przygotowania uzbrojenia i gotowe uzbrojenie wkładamy do deskowania. Continue reading „Zwiazanie pretów drutem zapobiega poziomym ruchom uzbrojenia”

Architektura i nowoczesne budownictwo – Roll Play – tymczasowy pawilon na festiwal architektury Sydney

Dzięki uprzejmości CH4 Team Architecture studenci z Wydziału Środowiska UNSW dali Sydneyowi nowe podejście do zrównoważonego budownictwa, budując pawilon wykonany z 2000 r.
Recyklowanych tekturowych rurek w samym sercu miasta.
Więcej zdjęć, informacji i wideo po przerwie.
Całkowicie poddający się recyklingowi pawilon został wzniesiony na dziedzińcu Urzędu Celnego przy Circular Quay na konkurs CH4, będący częścią Sydney Architecture Festival.
Dzięki uprzejmości CH4 Team Queenie Tran, studentki trzeciego roku architektury i jednego z liderów zespołów, powiedział, że pawilon, zbudowany z tekturowych rurek trzymanych w sklejkowych ramach, został najpierw złożony w Tramsheds na kampusie UNWW w Randwick, zanim został rozbity i przetransportowany do miasta na jednodniowy reassembly na festiwal. Continue reading „Architektura i nowoczesne budownictwo – Roll Play – tymczasowy pawilon na festiwal architektury Sydney”

Kącik architekta – AD Classics: Casa del Fascio / Giuseppe Terragni

Guillermo Hevia García Casa del Fascio, która stoi przed katedrą w Como, jest dziełem włoskiego faszystowskiego architekta Giuseppe Terragniego.
Zbudowany jako siedziba miejscowej partii faszystowskiej, po wojnie został przemianowany na Casa del Popolo i od tego czasu służył wielu agencjom obywatelskim, w tym stacji Caribinieri i urzędowi podatkowemu.
+ 27 Planowane w idealnym kwadracie i na pół tak wysokie, jak jego 110 stóp szerokości, pół kostki Casa del Fascio ustanowione szczyt ścisłej racjonalnej geometrii.
Wygląda jak gigantyczna kostka Rubika, budynek jest poważną grą logiki architektonicznej.
Każda z czterech elewacji budynku jest inna, nawiązując do układu wewnętrznego i rytmicznie równoważąc przestrzeń otwartą i zamkniętą. Continue reading „Kącik architekta – AD Classics: Casa del Fascio / Giuseppe Terragni”