Rozklad obciazenia sciany

Aby wyznaczyć rozkład obciążenia na poszczególne rozpory wykopu, należy wykonać projekt rozkładu rozpór w postaci przekroju poprzecznego wykopu. Przykład takiego rozmieszczenia rozpór . Rozkład obciążenia ściany przedstawiono tu w postaci trapezu abcd. Maksymalne jednostkowe parcie poziome Ph wynosi Ph = 0,8 PA cos Ó = 0,8 Y H(P A cos Ó) Wielkość kąta ó zależy od rodzaju deskowania. Przy większej sztywności elementów pionowych deskowania, jak podłużne słupy (metoda berlińska) można przyjmować o = O; przy zwykłych typach deskowania wykopów kanalizacyjnych (j jest większa od 0, nigdy jednak nie przekracza 20°. Continue reading „Rozklad obciazenia sciany”

Mineralami wchodzacymi niekiedy w sklad ilów i silnie peczniejacymi sa montmorillonity

Rozpory powinny być również ze współczynnikiem bezpieczeństwa nie mniejszym niż 2. Wszystkie podane wyżej wskazówki dotyczące wyznaczenia parcia gruntów ilastych muszą być przyjęte z pewną rezerwą, jeśli iły mają skład mineralogiczny sprzyjający ich pęcznieniu. Minerałami wchodzącymi niekiedy w skład iłów i silnie pęczniejącymi są montmorillonity. Jeśli mamy do czynienia z takimi właśnie iłami, to parcie ich na ściany wykopu należy wyznaczyć po dokonaniu szeregu obserwacji i pomiarów, podobnych do wykonanych w Chicago. Naciski w takich iłach mogą być nawet kilkakrotnie większe niż obliczone z teorii klasycznej parcia gruntu. Continue reading „Mineralami wchodzacymi niekiedy w sklad ilów i silnie peczniejacymi sa montmorillonity”

Rozpory nie zezwalaja, aby nastapil poziomy ruch bloków gruntu

Dwa pasy gruntu albl i cIdl, położone po obu stronach wykopu na poziomie jego dna, przenoszą obciążenie pionowe powstałe od ciężaru gruntu znajdującego się nad nimi. Jeśli to obciążenie jest równe lub nieco większe niż nośność wymienionych pasów gruntu, to ił na dnie wykopu przechodzi ze stanu równowagi sprężystej do stanu równowagi plastycznej. Rozpory nie zezwalają, aby nastąpił poziomy ruch bloków gruntu, spójność gruntu na powierzchniach pasów albl i c!d! nie zezwala na ruch poziomy gruntu wzdłuż tych powierzchni. Dlatego pasy albl i cldl będą pracować jako szorstkie stopy fundamentowe, starające się wypchnąć grunt spod nich w kierunku wykopu. Zakładając, że w iłach plastycznych kąt tarcia wewnętrznego, wypatrujemy przypadek graniczny stateczności bryły gruntu w bezpośrednim sąsiedztwie dna wykopu. Continue reading „Rozpory nie zezwalaja, aby nastapil poziomy ruch bloków gruntu”

Do wykopów kanalizacyjnych w wiekszosci przypadków stosuje sie obudowe z elementów poziomych

Cechą charakterystyczną wykopów typowych jest stosowanie do deskowania ich ścian typowych elementów obudowy, które w swej większości mają znormalizowane zasadnicze wymiary. O potrzebie normalizacji mówiono już w ogólnych uwagach o wykopach kanalizacyjnych. Normalizacja jest zresztą stosowana w szerokim zakresie również w tunelarstwie i górnictwie. Do wykopów kanalizacyjnych w większości przypadków stosuje się obudowę z elementów poziomych. Elementy te są drewniane, zwane balami albo metalowe wykonane z blachy stalowej tłoczonej do pewnych typowych profilów (tzw. Continue reading „Do wykopów kanalizacyjnych w wiekszosci przypadków stosuje sie obudowe z elementów poziomych”

Zmiana sposobu dawkowania kruszywa tlumaczy sie trudnosciami, wynikajacymi przy wazeniu znacznych mas kruszywa

Zmiana sposobu dawkowania kruszywa tłumaczy się trudnościami, wynikającymi przy ważeniu znacznych mas kruszywa. Wilgotność kruszywa obliczamy następująco. Pobieramy dwie próbki dla każdego kruszywa osobno, np. oddzielnie dla piasku i oddzielnie dla żwiru. Każdą z tych próbek ważymy w stanie wilgotnym oraz po wysuszeniu w blaszanej wanience. Continue reading „Zmiana sposobu dawkowania kruszywa tlumaczy sie trudnosciami, wynikajacymi przy wazeniu znacznych mas kruszywa”

Dzielac ciezar przez objetosc obliczymy ciezar objetosciowy

Dzieląc ciężar przez objętość obliczymy ciężar objętościowy. d) Zakładamy ciekłości betonu zależnie od jego przeznaczenia i sposobu zagęszczania. e) Mając dane R2S, obliczamy wskaźnik cementowo-wodny ze wzoru zależnie od marki cementu. f) Oblicza się zapotrzebowanie wody dla 1 kg piasku Wf oraz 1 kg żwiru Wg. g) Zakładamy grubość otulenia ziarn żwiru przez zaprawę, kierując się uziarnieniem drobnego kruszywa, f wartością wskaźnika cementowo-wodnego. Continue reading „Dzielac ciezar przez objetosc obliczymy ciezar objetosciowy”

Budownictwo wczoraj i dzis : Astrium Nature Select Shop / Popular Architecture

Popularna architektura udostępniła nam swój wpis konkursowy do proponowanego Astrium Nature Select Shop w Taichung na Tajwanie.
Podczas gdy propozycja firmy z Brooklynu nie wygrała, projekt zapewnia interesujące rozwiązanie estetyczne i detaliczne.
Więcej zdjęć i krótki opis po skoku.
Nasz projekt nowego, wybitnego sklepu Astrium Nature ukazuje filozoficzne zainteresowanie firmy drewnem jako materiałem prowadzącym do wzrostu i odnowy.
Uprzejmość Popularna architektura Z istniejącego logo Astrium wyodrębniamy abstrakcyjne drzewo, które jest w stanie opisać różne potrzeby dwóch etykiet znajdujących się w sklepie: projektant akcesoriów Hikaru Matsumura na parterze i linia odzieży męskiej Viridi-anne w piwnicy . Continue reading „Budownictwo wczoraj i dzis : Astrium Nature Select Shop / Popular Architecture”

Budownictwo wczoraj i dzis : AD Recommends: Best of the Week

Trzy projekty, jeden klasyczny i niesamowity wywiad z Richardem Meierem.
Są to jedne z wielu świetnych wiadomości, które mogłeś przegapić w zeszłym tygodniu.
Sprawdź nasz wybór po przerwie.
Torreaguera Atresados / XPIRAL Dwa atretyki.
proponowane domy, obracały się wokół idei redystrybucji działek wzdłuż rzędu. Continue reading „Budownictwo wczoraj i dzis : AD Recommends: Best of the Week”

Magazyn architektoniczny : Prospective Photo Essay: Kimbell Art Museum & Modern Art Museum w Fort Worth / Amit Khanna (AKDA)

Kimbell Art Museum /.
Amit Khanna – główny projektant AKDA Amit Khanna z Amit Khanna Design Associates (AKDA) niedawno opracował prospektywny esej fotograficzny, który zwraca uwagę na Muzeum Sztuki Kimbell autorstwa architekta Louisa Kahna oraz Muzeum Sztuki Współczesnej Fort Worth autorstwa architekta Tadao Ando.
Jego pismo podkreśla jego doświadczenia, ponieważ odnoszą się do architektonicznej przestrzeni zewnętrznej i wnętrza, a jednocześnie pięknie przechwytują same budynki.
Opisuje on takie elementy, jak organizacja, materialność i unikatowe szczegóły, porównując obie prace.
Jego esej i obrazy można obejrzeć po przerwie. Continue reading „Magazyn architektoniczny : Prospective Photo Essay: Kimbell Art Museum & Modern Art Museum w Fort Worth / Amit Khanna (AKDA)”