Rozpory nie zezwalaja, aby nastapil poziomy ruch bloków gruntu

Dwa pasy gruntu albl i cIdl, położone po obu stronach wykopu na poziomie jego dna, przenoszą obciążenie pionowe powstałe od ciężaru gruntu znajdującego się nad nimi. Jeśli to obciążenie jest równe lub nieco większe niż nośność wymienionych pasów gruntu, to ił na dnie wykopu przechodzi ze stanu równowagi sprężystej do stanu równowagi plastycznej. Rozpory nie zezwalają, aby nastąpił poziomy ruch bloków gruntu, spójność gruntu na powierzchniach pasów albl i c!d! nie zezwala na ruch poziomy gruntu wzdłuż tych powierzchni. Dlatego pasy albl i cldl będą pracować jako szorstkie stopy fundamentowe, starające się wypchnąć grunt spod nich w kierunku wykopu. Zakładając, że w iłach plastycznych kąt tarcia wewnętrznego, wypatrujemy przypadek graniczny stateczności bryły gruntu w bezpośrednim sąsiedztwie dna wykopu. [patrz też: nożyce do żywopłotu na wysięgniku, punkt piaskowy, dobredomy ]

Powiązane tematy z artykułem: dobredomy nożyce do żywopłotu na wysięgniku punkt piaskowy