Plan finansowy budowy

Plan finansowy budowy ustala czas rozpoczęcia i ukończenia budowy w zależności od daty otrzymania całkowitej dokumentacji technicznej i określonych kredytów inwestycyjnych. Jak widać z powyższego, założenia projektowe dotyczą wszystkich zagadnień o charakterze architektonicznym, funkcjonalnym, konstrukcyjnym i ekonomiczno-finansowym nie tylko projektu, lecz i jego realizacji w terenie. Dają one rzeczywisty obraz zamierzonej inwestycji i narzucają projektantowi charakter i tempo jego pracy. Właściwy wybór lokalizacji budowli i ekonom i kar rozwiązania urbanistycznego. Przy wyborze lokalizacji szczegółowej należy dążyć do zapewnienia warunków fizjograficznych i geologicznych najkorzystniejszych dla realizacji danej inwestycji. Tereny przewidziane pod budowę powinny się ograniczać do niezbędnych rozmiarów zapewniających należyte warunki funkcjonowania obiektu inwestowanego. Należy unikać terenów stanowiących drobną własność prywatną oraz terenów zabudowanych i zagospodarowanych. Przy lokalizacji budownictwa mieszkaniowego oraz urządzeń kulturalnych i socjalnych pożądane jest maksymalne wykorzystanie istniejącego uzbrojenia terenu w sieć wodociągową, kanalizacyjną, uliczną itp. Należy zapewnić lokalizowanym inwestycjom najbardziej sprzyjające warunki mikroklimatu, np. ochrony przed silnymi wiatrami, dobrej ekspozycji słonecznej (świetlnej i cieplnej) oraz powiązania z terenami zielonymi. [przypisy: nożyce do żywopłotu na wysięgniku , thor mroczny świat cda , hydrofory do domków jednorodzinnych ]

Powiązane tematy z artykułem: hydrofory do domków jednorodzinnych nożyce do żywopłotu na wysięgniku thor mroczny świat cda