Materialy kamienne

Materiały kamienne, a w szczególności mączki mineralne, stosowane w postaci wypełniaczy do nawierzchni bitumicznych, nie powinny wykazywać własności emulgacyjnych, a ich współczynnik emulgacji powinien być mniejszy od 0,38 (wg projektu 0,40). Badanie piasków i mączek mineralnych przy budowie nawierzchni bitumicznych ważną rolę jako uzupełnienie grysów granulowanych w konstrukcjach smołobetonowych i asfalto-betonowych odgrywają piaski i mączki mineralne (wypełniacze). Dobry piasek musi odpowiadać następującym warunkom: 1) powinien mieć odpowiednie uziarnienie, 2) ziarna piasku powinny; wykazywać wysoką wytrzymałość i szorstkość powierzchni, 3) nie powinien zawierać szkodliwych domieszek, w szczególności gliniastych, 4) mieć wysoki ciężar objętościowy, zapewniający małą zawartość wolnych przestrzeni (próżne) między poszczególnymi ziarnami. [hasła pokrewne: cmb zielona góra, obróbki cmb zielona górarskie, olx człuchów ]

Powiązane tematy z artykułem: cmb zielona góra obszar oddziaływania obiektu budowlanego olx człuchów