Kolejnosc czynnosci przy dawkowaniu jest nastepujaca

Kolejność czynności przy dawkowaniu jest następująca: a) wykonuje się przesianie kruszywa drobnego (piasku lub miału) oraz kruszywa grubego (żwiru i grysu) przez normalną serię sit a wyniki przesiewu zamieszczamy w tablicach; b) określamy ciężar właściwy piasku i żwiru lub miału i tłucznia; c) określamy ciężary objętościowe piasku i żwiru lub miału i tłucznia przy najściślejszym ułożeniu ziarn. Ciężar objętościowy drobnego kruszywa najlepiej jest wyznaczyć w sposób następujący: do litrowej menzury wlewamy 200 – 250 g wody i następnie wsypujemy próbkę suchego piasku (lub miału) o ścisłej wadze 300 g. Potrząsając menzurą, powodujemy przedostawanie się na zewnątrz powietrza zawartego w kruszywie; piasek pozbawiony pęcherzyków powietrza układa się ściśle w menzurze. Przez odczytanie podziałki na menzurze można wyznaczyć objętość naczynia wypełnionego piaskiem. Ciężar objętościowy grubszego kruszywa (żwiru lub grysu) wyzna cza się w żelaznym objętościomierzu, do którego wsypuje się próbkę suchego żwiru lub grysu o ścisłym ciężarze (3,4 kg). Po lekkim ubiciu kruszywa mierzymy jego objętość. [patrz też: szyny prądowe, jakie rolety zewnętrzne, kalkulator ocieplenia ]

Powiązane tematy z artykułem: jakie rolety zewnętrzne kalkulator ocieplenia szyny prądowe