Dla przyjetych punktów piaskowych sprawdzamy ciezary objetosciowe mieszanek

Dla przyjętych punktów piaskowych sprawdzamy ciężary objętościowe mieszanek; mieszanka najcięższa zostanie użyta do betonu . a) Punkt piaskowy 36 : odważono piasku 5 kg, żwiru 5 . 1,92 = 9,60 kg; po dokładnym zmieszaniu i ubiciu objętość mieszanki wyniosła 7,2 litra. Dzieląc sumę ciężaru piasku: i żwiru przez objętość mieszanki, otrzymujemy ciężar objętościowy b) Punkt piaskowy 38 – zmieszano 5 kg piasku oraz 5 . 1,72 = 8,6 kg żwiru; objętość mieszanki wynosi 6,40, ciężar objętościowy: 5 + 8,60 2 12 k /d 3 6,40 -, g cm c) Punkt piaskowy 40 – zmieszano 5 kg piasku oraz 5•1,54 = 7,7 kg żwiru; pomieszano objętość mieszanki, wynoszącą 6,1 litra oraz obliczono ciężar objętościowy. Najgęstszą mieszankę otrzymaliśmy dla punktu piaskowego 38, przyjmujemy więc mieszankę o stosunku wagowym piasku do żwiru jak 1 : 1,72 . 6) Obliczanie rzędnych krzywej uziarnienia. 7) Wykres krzywej uziarnienia. Otrzymana krzywa mieści się między granicz nymi krzywymi uziarnienia. 8) Obliczenie wskaźnika cementowo-wodnego. 9) Obliczenie ilości wody. Ilość wody przyjmujemy jak dla dawkowania wagowo-objętościowego, tj. 140 litrów na 1 ma betonu. 10) Obliczenie ilości cementu. Ciężar cementu obliczamy ze wskaźnika cementowo-wodnego: C = 1; 81 . 140 – 253 kg, a w zaokrągleniu 250 kg. 11) Wstępne ustalenie recepty laboratoryjnej. 12) Wykonanie zarobu próbnego. [więcej w: limanowa kamery, świadectwa energetyczne 2015, jakie rolety zewnętrzne ]

Powiązane tematy z artykułem: jakie rolety zewnętrzne limanowa kamery świadectwa energetyczne 2015