Dawkujac kruszywo objetosciowo

Dawkując kruszywo objętościowo, ciężary wilgotnego piasku i żwiru F m i Gm. Z równań należy podzielić przez odpowiednie ciężary objętościowe piasku i żwiru. Zgromadzone na budowie kruszywo posiada zmienną wilgotność zależnie od temperatury otaczającego powietrza oraz warunków atmosferycznych; pora roku, pogoda słoneczna lub opady mogą spowodować znaczne wahania zawartości wody w kruszywie. Ponadto przyrost lub ubytek wilgotności może być różny dla kruszywa drobnego (piasku lub miału) i grubszego (żwiru lub grysu). Z tego względu w razie zmian warunków zewnętrznych, mających wpłynąć na wilgotność kruszywa, pożądane jest sprawdzenie założonego zawilgocenia i ewentualne skorygowanie składu betonu. Próbki kruszywa bierze się z głębi pryzmy, aby uniknąć przypadkowej straty wilgotności kruszywa wskutek działania promieni słonecznych lub wiatru. Sposób dawkowania objętościowego dokładniej wyjaśnimy na przykładzie. Przykład. Zapro jektować mieszankę betonową półciekłą (plastyczną) o przewidywanej wytrzymałości R28 = 210 kG/cm2, stosując cement marki ,,350. [przypisy: olx człuchów, olx sanok, kaplica braci klaus ]

Powiązane tematy z artykułem: kaplica braci klaus olx człuchów olx sanok