Bale i dyle tworzac deskowanie wykopu stykaja sie swymi bokami

Bale i dyle tworząc deskowanie wykopu stykają się swymi bokami i nie mają wpustów ani zamków. Otrzymana w ten sposób ściana nie jest wodoszczelna, co jest korzystne przy zastosowaniu do wykopów kanalizacyjnych w gruntach nawodnionych, gdzie wymagane jest, aby przy obniżaniu poziomu wody gruntowej w wykopie było jednocześnie uzyskane obniżenie poziomu wody gruntowej poza wykopem, czyli depresja. Depresja ta powinna mieć przez cały czas wykonywania robót ziemnych możliwie najmniejsze nachylenie zwierciadła wody gruntowej przy granicy wykopu, gdyż tylko nieznaczne nachylenie krzywej depresyjnej zezwala na utrzymanie małych prędkości przepływu wody gruntowej i zapobiega wymywaniu (sufozji) cząstek gruntu do wykopu. Tych warunków nie można utrzymać przy deskowaniu szczelnym, przy którym zawsze grozi powstanie dużych różnic poziomów wody gruntowej w wykopie i poza jego obszarem, co w konsekwencji prowadzi do powstawania warunków kurzawkowych gruntu na dnie wykopu. [przypisy: szyny prądowe, limanowa kamery, ogrodzenia kute ceny ]

Powiązane tematy z artykułem: limanowa kamery ogrodzenia kute ceny szyny prądowe