Badanie zawartosci domieszek szkodliwych w piasku

Praktyka ustaliła skład piasków do nawierzchni z asfaltu piaskowego dla ruchu ciężkiego i dla ruchu lekkiego. W praktyce zachodzi potrzeba przeważnie mieszania ze sobą dwóch, rzadziej trzech piasków, dla uzyskiwania mieszanki o właściwym składzie. Badanie zawartości domieszek szkodliwych w piasku, w szczególności gliny, mułu, lub iłu, przeprowadza się przez zmulanie, podobnie, jak przy badaniach przydatności piasku do betonu. Badania mączek kamiennych, stosowanych jako wypełniacze, obejmują: badanie uziarnienia, ciężaru objętościowego i właściwego, własności emulgacyjnych, własności adsorpcyjnych, zawartości wilgoci i składu chemicznego. Badanie własności adsorpcyjnych mączki kamiennej polega na obliczeniu ilości bitumu wchłoniętego przez odważoną ilość mączki. Charakterystyka kruszywa do nawierzchni betonowych Do budowy warstwy ścieralnej (górnej) nawierzchni betonowej stosuje się jako kruszywo piasek kopalny, czysty o dużej zawartości kwarcu, miał kamienny o uziarnieniu do 2 mm oraz grys i grysik granulowany, pierwszorzędnej jakości o własnościach analogicznych jak do nawierzchni bitumicznych. [hasła pokrewne: thor mroczny świat cda, cmb zielona góra, gilotyna do thor mroczny świat cda ]

Powiązane tematy z artykułem: cmb zielona góra limanowa kamery thor mroczny świat cda