Zwiekszenie dawki cementu przy jednoczesnym zachowaniu wskaznika cementowo-wodnego pociaga za soba wzrost urabialnosci

Zwiększenie dawki cementu przy jednoczesnym zachowaniu wskaźnika cementowo-wodnego pociąga za sobą wzrost urabialności; bardziej tłuste betony mogą mieć cieńszą otulinę. Przy mechanicznym zagęszczaniu wskutek wstrząsów o znacznej częstotliwości grubsze ziarna lepiej pogrążają się w zaprawie, można zatem obniżyć grubość otaczającej powłoki. Ponieważ przy projektowaniu mieszanki grubość otuliny zakłada projektujący, dużą rolę odgrywa słuszność założenia, które można sprawdzić w następujący sposób: Po obliczeniu proporcji składników wykonuje się próbny zarób i mierzy się jego objętość podobnie, jak przy dawkowaniu wagowym. Jeżeli objętość zarobu jest mniejsza niż objętość obliczona jako suma absolutnych objętości składników, według wzoru , to założoną wielkość r pozostawiamy bez zmiany; różnica w objętości na korzyść objętości teoretycznej świadczy o ściślejszym ułożeniu się grubych ziarn w zaprawie niż było to przewidywane. Gdyby objętość zarobu próbnego okazała, się większa od teoretycznej, to takie zjawisko oznaczałoby, że przyjęliśmy zbyt małą grubość otuliny i nastąpiło rozepchnięcie ziarn żwiru przez grubsze ziarna piasku. W takim wypadku niebezpieczeństwo nieszczelności betonu wymaga ponownego zaprojektowania mieszanki w założeniu większej grubości otaczającej powłoki. Ze wzoru można obliczyć wskaźniki spęcznienia dla normalnych frakcji grubego kruszywa. [przypisy: stajnia projekt, świadectwa energetyczne 2015, szyny prądowe ]

Powiązane tematy z artykułem: stajnia projekt świadectwa energetyczne 2015 szyny prądowe