Zaobserwowany rozklad parcia nie odpowiadal zalozeniom Coulomba

Zaobserwowany rozkład parcia nie odpowiadał założeniom Coulomba. Był on różny w różnych miejscach wykopu i zmiany te występowały bardzo nieregularnie. Wytrzymałość deskowania powinna odpowiadać nawet największym naciskom, które mogą powstać przy ścianie wykopu. Dlatego też największe obciążenie ściany wykopu jest wyznaczone przez obwiednię wszystkich krzywych otrzymanych z pomiarów nacisków. Ta obwiednia może być przyjęta w kształcie trapezu abcd. Maksymalny nacisk na jednostkę powierzchni wynosi w tym przypadku tylko ok. 0,8 największego nacisku według Coulomba, ale powierzchnię trapezu należy powiększyć o ok. 20010 w stosunku do powierzchni trójkąta. To zwiększenie obciążenia stanowi dodatkowy współczynnik bezpieczeństwa, jeśli wystąpiłyby miejscowe koncentracje obciążeń na części deskowania wykopu. [hasła pokrewne: thermodom, olx człuchów, hydrofory do domków jednorodzinnych ]

Powiązane tematy z artykułem: hydrofory do domków jednorodzinnych olx człuchów thermodom