Zaglebienie pali ponizej dna wykopu

Bryła ta, znajdując się w stanie równowagi plastycznej, będzie miała szerokość bryły Przeciwstawia się temu ruchowi spójność wzdłuż pionowej powierzchni d dl W tym założeniu ciężar P przypadający na powierzchnię CI dl – wyniesie pv=rH–B- Graniczna nośność gruntu pod fundamentem qg wynosi wg wzoru Terzaghiego przy ({J = 0, qg = 5,70c. Przyjmując taką wielkość obciążenia dopuszczalnego należy jednak zastosować współczynnik bezpieczeństwa co najmniej 1,5; stąd, aby być pewnym, że grunt w wykopie przy jego dnie nie zostanie wypchnięty do góry, należy sprawdzić czy parcie Jeśli obudowę ściany wykopu stanowią pale wbite głębiej od dna wykopu na dodatkową głębokość Cl f = l y2 B, to do zachowania równowagi dna wykopu przyczynia się dodatkowo parcie poziome na zagłębioną część pali, zwiększając w ten sposób stateczność klina cl dl f . Przyjmując momenty sił względem punktu c otrzymamy: ,Y2 B y2B= y2B V2B_ cn1/2B/2B skąd Ph = Pv-nc. Całkowita siła Pil działająca w kierunku ścianki szczelnej Ph = (Pv-rC)TB Przesunięciu się pali w kierunku środka wykopu przeciwdziała opór bloku o powierzchni zakreskowanej. Zagłębienie pali poniżej dna wykopu FI powinno być takie, aby pale miały wystarczającą wytrzymałość na zginanie w poziomie dna wykopu. 7. 3. 5. [przypisy: świadectwa energetyczne 2015, hydrofory do domków jednorodzinnych, stajnia projekt ]

Powiązane tematy z artykułem: hydrofory do domków jednorodzinnych stajnia projekt świadectwa energetyczne 2015