Wykres parcia bocznego w gruntach spoistych ma nieco inny ksztalt

Wykres parcia bocznego w gruntach spoistych ma nieco inny kształt. Biorąc pod uwagę obserwacje. nacisków poziomych na deskowanie wykopów dla kolei podziemnej w Chicago, wykonanych w iłach o różnym stopniu plastyczności przez R. B. Pecka został sporządzony wykres zmienności tych nacisków oraz wykres trapezowy do obliczenia parcia gruntu na ścianę wykopu. Na podstawie pomiarów stwierdzono, że środek nacisków poziomych, przez który przechodzi siła wypadkowa tych nacisków, znajduje się na wysokości 0,42 do 0,56 H (licząc od dna wykopu). Jako przeciętną wysokość działania wypadkowej można tu przyjąć 0,45 H. Jednocześnie pomiary wykazały, że wielkość całkowitego nacisku zależy podobnie jak przy gruntach sypkich, od rodzaju deskowania, a głównie od sztywności elementów pionowych tego deskowania. [patrz też: świadectwa energetyczne 2015, olx sanok, limanowa kamery ]

Powiązane tematy z artykułem: limanowa kamery olx sanok świadectwa energetyczne 2015