Wykres obciazen rozpór deskowania ma ksztalt trapezu

Przy starannie wykonanym odeskowaniu, przy dokładnym jego przyleganiu do powierzchni gruntu (ociosu), odkształcenie deskowania spowodowane ruchem gruntu w kierunku wykopu nie przekracza 0,25-; -10f0 głębokości wykopu i osiadanie powierzchni gruntu przyległego do krawędzi wykopu było bez znaczenia. Zauważono jednak, że przy niezachowaniu warunku przylegania obudowy do ściany gruntowej, odkształcenie, czyli zapadanie się powierzchni gruntu było znacznie większe, a ogólny nacisk gruntu na obudowę wykopu poważnie przekraczał wartości tego nacisku obliczonego wg teorii Rankinea. Wykres obciążeń rozpór deskowania ma kształt trapezu. Obliczone za pomocą tego wykresu siły w rozporach będą większe o ok. 50010, co stanowi zapas uwzględniający możliwą niejednorodność poszczególnych rozpór. [podobne: pustaki keramzytobetonowe, limanowa kamery, szyny prądowe ]

Powiązane tematy z artykułem: limanowa kamery pustaki keramzytobetonowe szyny prądowe