Wspólczynnik emulgacji nazwano maksymalna ilosc bitumu wyrazona w gramach

Współczynnik emulgacji nazwano maksymalną ilość bitumu wyrażoną w gramach, którą może utrzymać w stanie emulsji jeden gram badanego pyłu, odgrywającego rolę emulgatora . Sposób oznaczania współczynnika emulgacji jest następujący: 20 g proszku z badanego materiału kamiennego, po przesianiu przez sito nr 200 (ASTM) i wysuszeniu do stałego ciężaru, rozciera się tłuczkiem w moździerzu porcelanowym o szorstkich ściankach z 6 -~O cm- wody na gęstą papkę. Z odważonej zlewki ze smołą dodaje się do papki kroplami smołę drogową o lepkości 80/120 wg ETA rozcierając dobrze tłuczkiem w celu osiągnięcia zupełnej jednorodności papki. Gdy w miarę dodawania smoły masa stanie Się zbyt gęsta, dodaje się nieco wody w celu nadania jej płynności. Smołę dodaje się, aż do chwili jej wytrącenia się w postaci gęstopłynnej i ciągliwej masy, nie wymywanej przez wodę. Po zważeniu mewki z pozostałą smołą określa się ilość dodanej smoły po czym ustala się współczynnik emulgacji jak zostało stwierdzone w praktyce, współczynnik emulgacji dla, materiałów nie wykazujących zdolności emulgacyjnych jest mniejszy niż 0,38 (e < 0,38), a dla materiałów o zdolnościach emulgacyjnych jest większy od 0,38 (e> 0,38), przekraczając niejednokrotnie 1. [przypisy: olx człuchów, thermodom, cmb zielona góra ]

Powiązane tematy z artykułem: cmb zielona góra olx człuchów thermodom