wlazy, studnie rewizyjne lub polaczenia

Przy obudowie z poziomych dyli metalowych można obierać inną długość, zależnie od ciężaru takich dyli. Na przykład często stosowane w Niemczech dyle Hoescha typu HKD 400, przy ciężarze jednego metra wynoszącym 18,4 kG, mają zazwyczaj długość 4,0 m. Ze względu na to, że czasem rozmieszczenie urządzeń specjalnych na trasie budowanego kanału (włazy, studnie rewizyjne lub połączenia) nie pozwala na podział odcinka kanału między takimi obiektami na odcinki pięciometrowe, zachodzi potrzeba posiadania pewnej liczby elementów obudowy (bali) o innych długościach. Staramy się również i te długości jak najbardziej znormalizować, np. posiadając pewną liczbę bali o długości 2,5 m (połowa normalnej długości), 4,0 lub 2,0 m. Z kombinacji takich odcinków można praktycznie dobrać podział każdej długości odcinka kanału, bez konieczności cięcia bali. [podobne: thor mroczny świat cda, ogrodzenia kute ceny, thermodom ]

Powiązane tematy z artykułem: ogrodzenia kute ceny thermodom thor mroczny świat cda