Zwiekszenie dawki cementu przy jednoczesnym zachowaniu wskaznika cementowo-wodnego pociaga za soba wzrost urabialnosci

Zwiększenie dawki cementu przy jednoczesnym zachowaniu wskaźnika cementowo-wodnego pociąga za sobą wzrost urabialności; bardziej tłuste betony mogą mieć cieńszą otulinę. Przy mechanicznym zagęszczaniu wskutek wstrząsów o znacznej częstotliwości grubsze ziarna lepiej pogrążają się w zaprawie, można zatem obniżyć grubość otaczającej powłoki. Ponieważ przy projektowaniu mieszanki grubość otuliny zakłada projektujący, dużą rolę odgrywa słuszność założenia, które można sprawdzić w następujący sposób: Po obliczeniu proporcji składników wykonuje się próbny zarób i mierzy się jego objętość podobnie, jak przy dawkowaniu wagowym. Jeżeli objętość zarobu jest mniejsza niż objętość obliczona jako suma absolutnych objętości składników, według wzoru , to założoną wielkość r pozostawiamy bez zmiany; różnica w objętości na korzyść objętości teoretycznej świadczy o ściślejszym ułożeniu się grubych ziarn w zaprawie niż było to przewidywane. Gdyby objętość zarobu próbnego okazała, się większa od teoretycznej, to takie zjawisko oznaczałoby, że przyjęliśmy zbyt małą grubość otuliny i nastąpiło rozepchnięcie ziarn żwiru przez grubsze ziarna piasku. Continue reading „Zwiekszenie dawki cementu przy jednoczesnym zachowaniu wskaznika cementowo-wodnego pociaga za soba wzrost urabialnosci”

Kolejnosc czynnosci przy dawkowaniu jest nastepujaca

Kolejność czynności przy dawkowaniu jest następująca: a) wykonuje się przesianie kruszywa drobnego (piasku lub miału) oraz kruszywa grubego (żwiru i grysu) przez normalną serię sit a wyniki przesiewu zamieszczamy w tablicach; b) określamy ciężar właściwy piasku i żwiru lub miału i tłucznia; c) określamy ciężary objętościowe piasku i żwiru lub miału i tłucznia przy najściślejszym ułożeniu ziarn. Ciężar objętościowy drobnego kruszywa najlepiej jest wyznaczyć w sposób następujący: do litrowej menzury wlewamy 200 – 250 g wody i następnie wsypujemy próbkę suchego piasku (lub miału) o ścisłej wadze 300 g. Potrząsając menzurą, powodujemy przedostawanie się na zewnątrz powietrza zawartego w kruszywie; piasek pozbawiony pęcherzyków powietrza układa się ściśle w menzurze. Przez odczytanie podziałki na menzurze można wyznaczyć objętość naczynia wypełnionego piaskiem. Ciężar objętościowy grubszego kruszywa (żwiru lub grysu) wyzna cza się w żelaznym objętościomierzu, do którego wsypuje się próbkę suchego żwiru lub grysu o ścisłym ciężarze (3,4 kg). Continue reading „Kolejnosc czynnosci przy dawkowaniu jest nastepujaca”

Napelniamy naczynie pewna iloscia zwiru d ziarnach kulistych jednakowej srednicy

Napełniamy naczynie pewną ilością żwiru d ziarnach kulistych jednakowej średnicy; ziarna żwiru Ułożą się a, objętość zaś naczynia wypełniona żwirem równać się będzie V. Jeżeli następnie wysypiemy żwir z naczynia, zmieszamy go z zaprawą i ułożymy ponownie w naczyniu, to objętość betonu V m będzie większa niż objętość samego żwiru. Przyrost objętości nastąpił wskutek utworzenia się powłoki o grubości : otulającej każde ziarno żwiru tak, że sąsiednie ziarna grubego kruszywa są oddalone od siebie. Stosunek V. ; nazywa się wskaźnikiem spęcznienia grubego kruszywa. Continue reading „Napelniamy naczynie pewna iloscia zwiru d ziarnach kulistych jednakowej srednicy”

Budownictwo i architektura : Calabar International Conference Centre / Henning Larsen Architects

Dzięki uprzejmości Henning Larsen Architects Henning Larsen Architects wygrał międzynarodowy konkurs architektoniczny na nowe Calabar International Conference Centre w południowo-wschodniej części Nigerii.
Więcej zdjęć i pełna informacja prasowa po przerwie.
Nigeria jest najbardziej zaludnionym krajem w Afryce i jedną z najszybciej rosnących gospodarek kontynentu.
Calabar już organizuje liczne konferencje, a wraz z ukończeniem nowego Centrum Konferencyjnego miasto ma nadzieję przyciągnąć jeszcze więcej międzynarodowych spotkań i turystów.
Odwiedziliśmy miasto Calabar między Świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem i nie możemy się doczekać nawiązania ścisłej współpracy z lokalnymi partnerami. Continue reading „Budownictwo i architektura : Calabar International Conference Centre / Henning Larsen Architects”

Budownictwo i architektura : AD Round Up: Stadiony Część IV

Do naszej czwartej selekcji wcześniej przedstawionych stadionów dołączyliśmy VTB Arena, główną scenę w Rosji na Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2018 i świetne wideo pokazujące pięć miejsc na Mistrzostwa Świata w FIFA 2065 w Katarze.
Sprawdź je wszystkie po przerwie.
Aktualizacja: Sports Park Stozice / Sadar + Vuga Jakiś czas temu przedstawiliśmy ten projekt przez Sadar + Vuga, a także kilka drobnych aktualizacji postępu budowy w ciągu roku.
..
teraz przedstawiamy ostateczną aktualizację! (czytaj więcej.) Stadion piłkarski FC Bate Borisov / OFIS arhitekti Stadion odbędzie się pod koniec 2010 roku, ponieważ otwarcie planowane jest na rok 2012, kiedy miasto Borisov świętuje znaczącą rocznicę. Continue reading „Budownictwo i architektura : AD Round Up: Stadiony Część IV”

Architektura: Badania dowodzą, że projekt znacząco wpływa na proces uczenia się

Uniwersytet w Salford Przez dziesięciolecia szkoły powoli przekształcały się w więzienne obiekty ze sztucznie oświetlonymi pokojami i zabarykadowanymi placami zabaw.
Jednak trend zaczyna się przesuwać.
Dzięki podkreśleniu zrównoważonego projektu, koncentracji na bezpieczeństwie i zwiększonym zapotrzebowaniu na pozytywne środowiska edukacyjne, coraz więcej osób zwraca uwagę na sposób, w jaki projektujemy nasze szkoły.
W związku z tym Uniwersytet Salford w Manchesterze i architekci Nightingale Associates opublikowali wyniki rocznego badania pilotażowego, w którym wykazano znaczący wpływ dobrze zaprojektowanych środowisk edukacyjnych na osiągnięcia akademickie studenta w ciągu roku, co udowodniono, że wynosi aż 25 procent! Profesor Peter Barrett, School of the Built Environment, University of Salford powiedział: Od dawna wiadomo, że różne aspekty budowanego środowiska mają wpływ na ludzi w budynkach, ale po raz pierwszy przeprowadzono całościową ocenę, która skutecznie łączy ogólny wpływ bezpośrednio na wskaźniki uczenia się w szkołach.
Zidentyfikowane oddziaływanie jest w rzeczywistości większe, niż się spodziewaliśmy, a zespół Salford z niecierpliwością oczekuje na takie jasne wyniki. Continue reading „Architektura: Badania dowodzą, że projekt znacząco wpływa na proces uczenia się”