Wnioski ogólne dotyczace parcia gruntu na obudowe scian wykopu

Wnioski ogólne dotyczące parcia gruntu na obudowę ścian wykopu. Przy wykonywaniu wykopów w różnorodnych gruntach do głębokości ok. 7 m do projektowania deskowania ścian zbędne jest wykonywanie specjalnych obliczeń parcia gruntu i obliczeń statycznych elementów deskowania. Wystarczają tu z zapasem stale stosowane typowe rodzaje obudowy. Klasyczne teorie parcia gruntu nie mogą być stosowane przy projektowaniu deskowania ścian wykopów; dają one wyniki znacznie odbiegające od obserwowanych w praktyce. Continue reading „Wnioski ogólne dotyczace parcia gruntu na obudowe scian wykopu”

Zaglebienie pali ponizej dna wykopu

Bryła ta, znajdując się w stanie równowagi plastycznej, będzie miała szerokość bryły Przeciwstawia się temu ruchowi spójność wzdłuż pionowej powierzchni d dl W tym założeniu ciężar P przypadający na powierzchnię CI dl – wyniesie pv=rH–B- Graniczna nośność gruntu pod fundamentem qg wynosi wg wzoru Terzaghiego przy ({J = 0, qg = 5,70c. Przyjmując taką wielkość obciążenia dopuszczalnego należy jednak zastosować współczynnik bezpieczeństwa co najmniej 1,5; stąd, aby być pewnym, że grunt w wykopie przy jego dnie nie zostanie wypchnięty do góry, należy sprawdzić czy parcie Jeśli obudowę ściany wykopu stanowią pale wbite głębiej od dna wykopu na dodatkową głębokość Cl f = l y2 B, to do zachowania równowagi dna wykopu przyczynia się dodatkowo parcie poziome na zagłębioną część pali, zwiększając w ten sposób stateczność klina cl dl f . Przyjmując momenty sił względem punktu c otrzymamy: ,Y2 B y2B= y2B V2B_ cn1/2B/2B skąd Ph = Pv-nc. Całkowita siła Pil działająca w kierunku ścianki szczelnej Ph = (Pv-rC)TB Przesunięciu się pali w kierunku środka wykopu przeciwdziała opór bloku o powierzchni zakreskowanej. Zagłębienie pali poniżej dna wykopu FI powinno być takie, aby pale miały wystarczającą wytrzymałość na zginanie w poziomie dna wykopu. Continue reading „Zaglebienie pali ponizej dna wykopu”

Zwiekszenie dawki cementu przy jednoczesnym zachowaniu wskaznika cementowo-wodnego pociaga za soba wzrost urabialnosci

Zwiększenie dawki cementu przy jednoczesnym zachowaniu wskaźnika cementowo-wodnego pociąga za sobą wzrost urabialności; bardziej tłuste betony mogą mieć cieńszą otulinę. Przy mechanicznym zagęszczaniu wskutek wstrząsów o znacznej częstotliwości grubsze ziarna lepiej pogrążają się w zaprawie, można zatem obniżyć grubość otaczającej powłoki. Ponieważ przy projektowaniu mieszanki grubość otuliny zakłada projektujący, dużą rolę odgrywa słuszność założenia, które można sprawdzić w następujący sposób: Po obliczeniu proporcji składników wykonuje się próbny zarób i mierzy się jego objętość podobnie, jak przy dawkowaniu wagowym. Jeżeli objętość zarobu jest mniejsza niż objętość obliczona jako suma absolutnych objętości składników, według wzoru , to założoną wielkość r pozostawiamy bez zmiany; różnica w objętości na korzyść objętości teoretycznej świadczy o ściślejszym ułożeniu się grubych ziarn w zaprawie niż było to przewidywane. Gdyby objętość zarobu próbnego okazała, się większa od teoretycznej, to takie zjawisko oznaczałoby, że przyjęliśmy zbyt małą grubość otuliny i nastąpiło rozepchnięcie ziarn żwiru przez grubsze ziarna piasku. Continue reading „Zwiekszenie dawki cementu przy jednoczesnym zachowaniu wskaznika cementowo-wodnego pociaga za soba wzrost urabialnosci”

Dalsza czynnoscia jest wykonanie zarobu próbnego

Dalszą czynnością jest wykonanie zarobu próbnego; cement, piasek i żwir mieszamy w proporcjach ustalonych, przyjmując ilości potrzebne do wykonania 10 litrów betonu, a więc: cementu 2,50 kg, piasku 7,58 kg, żwiru 13,04 kg. Wody dodajemy tyle, aby otrzymać właściwą ciekłość betonu; dodana ilość wody-wyniosła 1,54 litra. Przeprowadzony obmiar w objętościomierzu wykazał objętość próbnego zarobu równą 10,2 litra. 13) Ostateczne laboratoryjne ustalenie składu betonu. Ostatnią czynnością laboratoryjną jest ostateczne ustalenie składu 1 m 3 betonu. Continue reading „Dalsza czynnoscia jest wykonanie zarobu próbnego”

Architektura i nowoczesne budownictwo – AD Round Up: Winiarnie Część III

Sprawdź pięć projektów z Węgier, Macedonii, Australii, Hiszpanii i USA .
Winiarnia Laposa / Atelier Peter Kis Wina z Laposa-Cellar po tysiącleciu stały się znane wśród węgierskich pijących wino pod marką.
Bazaltbor.
lub wino bazaltowe.
Ich rosnące regiony są tylko na bazaltowych wzgórzach. Continue reading „Architektura i nowoczesne budownictwo – AD Round Up: Winiarnie Część III”

Architektura i nowoczesne budownictwo – A101 Konkurs na blok miejski / Onat Öktem i Ziya Imren

Dzięki uprzejmości Onat Öktem i Ziya Imren Architekci Onat Öktem i Ziya Imren podzielili się z nami swoją propozycją Międzynarodowego Konkursu Architektonicznego A101 Urban Block City w Moskwie w Rosji.
Więcej zdjęć i opis architekta po przerwie.
Frozen Street.
Zniesienie granic dzięki uprzejmości Onat Öktem i Ziya Imren Główną ideą projektu jest skomponowanie bloku urbanistycznego z wariantami modułów, które charakteryzują blok miejski z ich wzorem bryłowym / pustym i typologią przestrzenną.
Kombinacja modułów oferuje szerokie możliwości konfiguracji przestrzennej, dzięki czemu może być stosowana w różnych lokalizacjach, na różnych wysokościach iw różnych kombinacjach strug / sekcji dla różnych programów. Continue reading „Architektura i nowoczesne budownictwo – A101 Konkurs na blok miejski / Onat Öktem i Ziya Imren”

Nowoczesna architektura : Wywiady AD: Richard Meier

Richard Meier, architekt, który wylądował – komisja stulecia.
i jeden z New York Five, ma portfolio nieskazitelnych struktur, które wahają się w skali od Douglas House na jeziorze Michigan do rozległego Getty Center w Los Angeles.
Praca Meiera, rozpoznawalna i jasno określona przez jej biel, tworzy rozróżnienie i dialog między naturą a stworzonym człowiekiem.
Architektura na Meier nie powinna naśladować, ale raczej stanowić kontrapunkt dla otoczenia przy jednoczesnym zachowaniu relacji.
Biel to być może pamięć i wyczekiwanie koloru. Continue reading „Nowoczesna architektura : Wywiady AD: Richard Meier”