wypadkowa parcia gruntu

Przy deskowaniu o dużej sztywności pionowej, jak np. w metodzie berlińskiej, gdzie deskowanie jest usztywnione pionowo przez dźwigary stalowe, wypadkowa parcia gruntu działa w kierunku zbliżonym do poziomego; całkowite parcie gruntu jest wtedy większe od wielkości tego parcia wyliczonego z teorii Rankinea o ok. 50%. Przy innych typach deskowania, np. przy zazwyczaj stosowanym sposobie obudowy wykopu, wypadkowa parcia gruntu jest odchylona od poziomu kąt o; wielkość tego kąta może dojść do 20° i wtedy parcie poziome zmniejsza się prawie do wielkości parcia wg teorii klasycznej. Continue reading „wypadkowa parcia gruntu”

Badanie statecznosci dna wykopu w gruntach plastycznych

Badanie stateczności dna wykopu w gruntach plastycznych Liczne obserwacje wykonanych wykopów oraz rozważania teoretyczne doprowadziły do wniosków, że przy wykopach w gruntach sypkich i suchych stateczność dna wykopu jest zapewniona dla dowolnej głębokości wykopu, o ile kąt tarcia wewnętrznego jest większy lub równy 30°. Przy gruntach spoistych w stanie plastycznym stateczność dna wykopu odeskowanego powinna być sprowadzona za pomocą obliczeń. Grunt na dnie takiego wykopu może być bowiem wypchnięty do góry pod wpływem ciężaru brył gruntu znajdującego się na zewnątrz po obu stronach wykopu. Przekrój poprzeczny przez wykop w miękkich iłach. Szerokość wykopu oznaczać należy przez lł, głębokość przez H. Continue reading „Badanie statecznosci dna wykopu w gruntach plastycznych”

Dla wykopów kanalizacyjnych powinna byc równiez znormalizowana grubosc bali obudowy drewnianej,

Dla wykopów kanalizacyjnych powinna być również znormalizowana grubość bali obudowy drewnianej, przy czym dopuszcza się stosowanie kilku grubości bali, np. d = 50 mm dla głębokości wykopów do 2,0 m i 6. 3 mm (2112) dla wykopów głębszych. Jako zasadę należy przyjąć, że po wybraniu grubości materiału na obudowę, nie należy jej zwiększać ani w miarę zwiększania głębokości wykopu, ani też w razie pojawienia się większych nacisków na obudowę wskutek zmiany warunków gruntowych. Przy zwiększonym nacisku gruntu, po zauważeniu większych odkształceń obudowy, nie zwiększa się jej grubości, lecz wzmacnia się ją przez dodanie większej liczby elementów nośnych, np. Continue reading „Dla wykopów kanalizacyjnych powinna byc równiez znormalizowana grubosc bali obudowy drewnianej,”

Dzielac ciezar przez objetosc obliczymy ciezar objetosciowy

Dzieląc ciężar przez objętość obliczymy ciężar objętościowy. d) Zakładamy ciekłości betonu zależnie od jego przeznaczenia i sposobu zagęszczania. e) Mając dane R2S, obliczamy wskaźnik cementowo-wodny ze wzoru zależnie od marki cementu. f) Oblicza się zapotrzebowanie wody dla 1 kg piasku Wf oraz 1 kg żwiru Wg. g) Zakładamy grubość otulenia ziarn żwiru przez zaprawę, kierując się uziarnieniem drobnego kruszywa, f wartością wskaźnika cementowo-wodnego. Continue reading „Dzielac ciezar przez objetosc obliczymy ciezar objetosciowy”

Ustalenie mieszanki roboczej

Dzieląc obie strony równania przez e, otrzymujemy: w = 023 + Wk We wzorze poza cementem wielkością nieznaną jest ilość wody W, dla której możemy zestawić równanie: gdzie: r: f – ilość wody wymagana na 1 kg piasku Wg – ilość wody wymagana na 1 kg żwiru F – ciężar piasku potrzebny do wytworzenia z litrów zaprawy G – ciężar objętościowy 1 litra suchego kruszywa grubego. Rozwiązując układ 3 równań i wstawiając do równania : Fcw = 2,65 i Cew = 3,1, otrzymamy: F = Z – WgG1 (1 + 0,55 b) 0,38 + Wf (1 + 0,55 b) We wzorze po prawej stronie mamy wielkości już poprzednio znalezione, można więc obliczyć szukane F. Wstawiając znalezione F do wzoru, obliczamy potrzebną wagową ilość cementu C, następnie ze wzoru znajdujemy całkowitą ilość wody W. l) Sprawdzamy wykonane obliczenia przez wstawienie znalezionych ilości do wzoru równania absolutnych objętości oraz przez kontrolę wskaźnika Q. 3. Continue reading „Ustalenie mieszanki roboczej”

Zanim otrzymamy wkladki przygotowane do ulozenia w deskowaniu

Zanim otrzymamy wkładki przygotowane do ułożenia w deskowaniu, musimy wykonać kilka czynności. Żelazo cienkie, dostarczone na budowę w kręgach prostuje się przez naciąganie kręgu, osadzonego na kołowrocie; naciąganie kręgu można wykonać mechanicznie, np. za pomocą dźwigarki kozłowej. Następną czynnością dotyczącą stali, bez względu na średnicę, jest pocięcie prętów na miarę ręcznie lub mechanicznie. Cięcie ręczne wykonuje się nożycami. Continue reading „Zanim otrzymamy wkladki przygotowane do ulozenia w deskowaniu”

Zwiazanie pretów drutem zapobiega poziomym ruchom uzbrojenia

Związanie prętów drutem zapobiega poziomym ruchom uzbrojenia, nie przeciwdziała jednak ruchom w kierunku pionowym. Celem uniemożliwienia opuszczenia się wkładek w czasie betonowania podkłada się pod pręty małe kamyki lub specjalne klocki betonowe utrzymując właściwe odległości (1 cm dla płyt, 2 -+- 3 cm dla belek) między wkładkami a deskowaniem. Zbyt małe otulenie wkładek może spowodować rdzewienie żelaza, zaś zbyt znaczna odległość wkładki od -zewnętrznej powierzchni betonu jest niepożądana ze względu na możliwość rys lub pęknięć. Szczególną uwagę należy zwrócić przy betonowaniu wsporników lub innych elementów, w których naprężenia rozciągające powstają u góry. Montaż zbrojenia może być wykonywany dwojako: pojedyncze pręty wiążemy drutem w konstrukcyjną całość w deskowaniu lub montujemy szkielety w miejscu przygotowania uzbrojenia i gotowe uzbrojenie wkładamy do deskowania. Continue reading „Zwiazanie pretów drutem zapobiega poziomym ruchom uzbrojenia”

Budownictwo wczoraj i dzis : Astrium Nature Select Shop / Popular Architecture

Popularna architektura udostępniła nam swój wpis konkursowy do proponowanego Astrium Nature Select Shop w Taichung na Tajwanie.
Podczas gdy propozycja firmy z Brooklynu nie wygrała, projekt zapewnia interesujące rozwiązanie estetyczne i detaliczne.
Więcej zdjęć i krótki opis po skoku.
Nasz projekt nowego, wybitnego sklepu Astrium Nature ukazuje filozoficzne zainteresowanie firmy drewnem jako materiałem prowadzącym do wzrostu i odnowy.
Uprzejmość Popularna architektura Z istniejącego logo Astrium wyodrębniamy abstrakcyjne drzewo, które jest w stanie opisać różne potrzeby dwóch etykiet znajdujących się w sklepie: projektant akcesoriów Hikaru Matsumura na parterze i linia odzieży męskiej Viridi-anne w piwnicy . Continue reading „Budownictwo wczoraj i dzis : Astrium Nature Select Shop / Popular Architecture”

Budownictwo i architektura : Blok 39: Centrum Promocji Nauki / Biuro RTA

Dzięki uprzejmości RTA-Office Poniższy projekt to wyróżnienie Wyróżnienie , BLOCK 39: Centrum Promocji Nauki w Belgradzie, Serbia zaprojektowane przez biuro RTA.
Budynek publiczny, kulturalny i akademicki został zaprojektowany przez zespoły RTA-Office w Barcelonie i Szanghaju.
Ramy koncepcyjne budynku mają generować wydarzenie: instytucjonalny, miejski ekspresjonizm, który staje się międzynarodową przynętą.
Studio dąży do tego, by zająć miejsce i jego transformację, dostarczyć wskazówek dla nowego płynnego systemu urbanistycznego, który uwalnia przestrzeń i przenosi ją na otwarty, ciągły program dla użytkowników.
Więcej o tym projekcie po przerwie. Continue reading „Budownictwo i architektura : Blok 39: Centrum Promocji Nauki / Biuro RTA”

Budownictwo i architektura : LightHearted / Freecell i Peter Dorsey

Dzięki uprzejmości Freecell LightHearted to zwycięski projekt tegorocznej edycji Times Square Valentine, corocznego konkursu na rytmie i budowy serca na Times Square.
Zaprojektowany przez Freecell, zawodnik PS1 2010, we współpracy z Peterem Dorsey, serce o średnicy dziesięciu stóp jest lekką konstrukcją, z pięcioma parami aluminiowych pętli eliptycznych ułożonych promieniowo z obrotowymi połączeniami.
Struktura pokryta jest tkaniną o czerwonym splocie, która zarówno przechwytuje, jak i odbija światło, pozwalając jednocześnie przejść przez wiatr.
LightHearted jest interaktywną instalacją, sześcioro ludzi będzie trzymało serce w piętnastominutowych odstępach czasu.
Dziesięciodniowe wydarzenie, od 10 lutego do 20 lutego, będzie wymagało ponad 2600 wolontariuszy, aby podzielić się tym zbiorowym doświadczeniem. Continue reading „Budownictwo i architektura : LightHearted / Freecell i Peter Dorsey”