Materialy kamienne

Materiały kamienne, a w szczególności mączki mineralne, stosowane w postaci wypełniaczy do nawierzchni bitumicznych, nie powinny wykazywać własności emulgacyjnych, a ich współczynnik emulgacji powinien być mniejszy od 0,38 (wg projektu 0,40). Badanie piasków i mączek mineralnych przy budowie nawierzchni bitumicznych ważną rolę jako uzupełnienie grysów granulowanych w konstrukcjach smołobetonowych i asfalto-betonowych odgrywają piaski i mączki mineralne (wypełniacze). Dobry piasek musi odpowiadać następującym warunkom: 1) powinien mieć odpowiednie uziarnienie, 2) ziarna piasku powinny; wykazywać wysoką wytrzymałość i szorstkość powierzchni, 3) nie powinien zawierać szkodliwych domieszek, w szczególności gliniastych, 4) mieć wysoki ciężar objętościowy, zapewniający małą zawartość wolnych przestrzeni (próżne) między poszczególnymi ziarnami. [hasła pokrewne: blacha, obróbki blacharskie, cięcie blach aluminiowych ]

Dzielac ciezar przez objetosc obliczymy ciezar objetosciowy

Dzieląc ciężar przez objętość obliczymy ciężar objętościowy. d) Zakładamy ciekłości betonu zależnie od jego przeznaczenia i sposobu zagęszczania. e) Mając dane R2S, obliczamy wskaźnik cementowo-wodny ze wzoru zależnie od marki cementu. f) Oblicza się zapotrzebowanie wody dla 1 kg piasku Wf oraz 1 kg żwiru Wg. g) Zakładamy grubość otulenia ziarn żwiru przez zaprawę, kierując się uziarnieniem drobnego kruszywa, f wartością wskaźnika cementowo-wodnego. Trafność przyjęcia grubości otulenia sprawdzamy próbnym zarobem. h) Obliczamy objętość betonu, który otrzymamy z 1 litra żwiru przy ustalonej w poprzednim punkcie grubości otuliny. Tę objętość betonu obliczamy przemnażając procentowe zawartości każdej frakcji żwiru przez odpowiednie wskaźniki spęcznienia . i) Obliczamy objętość zaprawy, którą należy zmieszać ze żwirem (lub grysem) o objętości 1 litra, aby uzyskać objętość betonu obliczoną w punkcie h, ze wzoru: gdzie: Z – objętość zaprawy potrzebnej dla 1 litra suchego grubego kruszywa, m – objętość betonu otrzymana z 1 litra suchego grubego kruszywa, G – ciężar objętościowy 1 litra suchego grubego kruszywa, G cw – ciężar własny suchego grubego kruszywa. j) Obliczamy potrzebną ilość cementu, piasku i wody. Wiemy, że całkowita ilość wody składa się z wody potrzebnej do wiązania i równej 0,23 e oraz wody, jakiej wymaga kruszywo; otrzymujemy równanie: W=0,23C+ Wk gdzie: W – całkowita ilość wody w kg e – ilość cementu w kg Wk – ilość wody wymagana przez kruszywo w kg. [hasła pokrewne: obróbki blacharskie, blachy aluminiowe ryflowane, spawalnictwo ]