Gazobetony

Gazobetony produkowane są w wybudowanych w planie 6-1etnim dużych wytwórniach elementów budowlanych w Warszawie na Żeraniu, w Łaziskach na Śląsku i w Solcu Kujawskim. Do betonów lekkich zalicza się również pianobeton, mający własności podobne jak i gazobeton. Produkcja jego jest prosta i polega na dokładnym wymieszaniu cementu i drobnego czystego piasku z wodą ze specjalną substancją pianotwórczą, która powoduje rośnięcie masy i powstawanie porów. Masę wylewa się w formy. Z pianobetonu wyrabia się płyty izolacyjne i bloki ścienne. Continue reading „Gazobetony”

wykonany juz odcinek wykopu o podanych warunkach gruntowych

Ponieważ punkt dl został obrany dowolnie, należy rachunek przeprowadzić kilkakrotnie, obierając różne wielkości d2, d3 i wyliczywszy dla nich odpowiednie wielkości P2, P3 itd. Jeśli wielkości Pl> P2, P3 odłożymy pionowo jako rzędne, przy odpowiednich dl> d2, d3 itd. to otrzymamy punkty CJ> C2 , skąd możemy bez trudu określić największą wielkość siły P, wyrażającą wypadkową parcia gruntu na ścianę wykopu. Pewną trudność sprawia zawsze wybranie pierwszej wielkości dl tak, aby odpowiadała ona z pewnym przybliżeniem największej wielkości P. Jeśli mamy wykonany już odcinek wykopu o podanych warunkach gruntowych, to często można na powierzchni terenu zauważyć rysę (pęknięcie gruntu lub nawierzchni) w odległości od krawędzi wykopu odpowiadającej najniekorzystniejszemu położeniu powierzchni poślizgu i największej wielkości siły P. Continue reading „wykonany juz odcinek wykopu o podanych warunkach gruntowych”

Dla wykopów kanalizacyjnych powinna byc równiez znormalizowana grubosc bali obudowy drewnianej,

Dla wykopów kanalizacyjnych powinna być również znormalizowana grubość bali obudowy drewnianej, przy czym dopuszcza się stosowanie kilku grubości bali, np. d = 50 mm dla głębokości wykopów do 2,0 m i 6. 3 mm (2112) dla wykopów głębszych. Jako zasadę należy przyjąć, że po wybraniu grubości materiału na obudowę, nie należy jej zwiększać ani w miarę zwiększania głębokości wykopu, ani też w razie pojawienia się większych nacisków na obudowę wskutek zmiany warunków gruntowych. Przy zwiększonym nacisku gruntu, po zauważeniu większych odkształceń obudowy, nie zwiększa się jej grubości, lecz wzmacnia się ją przez dodanie większej liczby elementów nośnych, np. Continue reading „Dla wykopów kanalizacyjnych powinna byc równiez znormalizowana grubosc bali obudowy drewnianej,”

Badanie kruszywa ilustruje tym samym zachowanie sie w stosunku do bitumu surowca kamiennego

Ziarna, których dwa wymiary (szerokość i długość) conajmniej trzykrotnie przekraczają pozostały wymiar (grubość). Badanie kruszywa ilustruje tym samym zachowanie się w stosunku do bitumu surowca kamiennego, z którego przygotowany został grys granulowany. i) zagadnienia przyczepności błonki bitumicznej do powierzchni kruszywa, 2) zagadnienia własności emulgacyjnych. Przyczepność. Stwierdzone zostało, że ziarna kruszywa pochodzące z pewnych rodzajów skał, po otoczeniu ich bitumem, tracą łatwo pod wpływem wody otaczającą ich błonkę bitumiczną, podczas gdy kruszywo z innych gatunków skał, znajdujące się w tych samych warunkach, własności tej nie wykazuje. Continue reading „Badanie kruszywa ilustruje tym samym zachowanie sie w stosunku do bitumu surowca kamiennego”

Kolejnosc czynnosci przy dawkowaniu jest nastepujaca

Kolejność czynności przy dawkowaniu jest następująca: a) wykonuje się przesianie kruszywa drobnego (piasku lub miału) oraz kruszywa grubego (żwiru i grysu) przez normalną serię sit a wyniki przesiewu zamieszczamy w tablicach; b) określamy ciężar właściwy piasku i żwiru lub miału i tłucznia; c) określamy ciężary objętościowe piasku i żwiru lub miału i tłucznia przy najściślejszym ułożeniu ziarn. Ciężar objętościowy drobnego kruszywa najlepiej jest wyznaczyć w sposób następujący: do litrowej menzury wlewamy 200 – 250 g wody i następnie wsypujemy próbkę suchego piasku (lub miału) o ścisłej wadze 300 g. Potrząsając menzurą, powodujemy przedostawanie się na zewnątrz powietrza zawartego w kruszywie; piasek pozbawiony pęcherzyków powietrza układa się ściśle w menzurze. Przez odczytanie podziałki na menzurze można wyznaczyć objętość naczynia wypełnionego piaskiem. Ciężar objętościowy grubszego kruszywa (żwiru lub grysu) wyzna cza się w żelaznym objętościomierzu, do którego wsypuje się próbkę suchego żwiru lub grysu o ścisłym ciężarze (3,4 kg). Continue reading „Kolejnosc czynnosci przy dawkowaniu jest nastepujaca”

WYKONYWANIE ROBÓT BETONOWYCH I ZELBETOWYCH

WYKONYWANIE ROBÓT BETONOWYCH I ŻELBETOWYCH Wykonanie konstrukcji betonowych lub żelbetowych na budowie składa się z następujących, kolejnych czynności: 1) wykonanie i ustawienie deskowań z niezbędnym stemplowaniem lub usztywnieniem; 2) przygotowanie i montaż uzbrojenia (tylko dla robót żelbetowych) ; 3) przygotowanie mieszanki betonowej łącznie z pobraniem próbek; 4) przewiezienie zarobu od miejsca mieszania do miejsca wbudowania; 5) ułożenie i zgęszczanie zarobu w deskowaniu; 6) pielęgnowanie świeżego betonu; 7) rozebranie we właściwym czasie deskowań i stemplowań lub usztywnień. A. DESKOWANIE I STEMPLOWANIE Deskowanie i stemplowanie zalicza się do tymczasowych konstrukcji ciesielskich, częstokroć skomplikowanych tak pod względem pracy, jak również wykonania. W wykonawstwie robót betonowych i żelbetowych stanowią one odrębne zagadnienie i z tej przyczyny ograniczymy się tylko do kilku ogólnych uwag i praktycznych wskazówek, wiążących się z układaniem betonu w deskowaniu. Przed przystąpieniem do betonowania sprawdza się podklinowanie stemplowań, aby uniknąć późniejszych odkształceń wywołanych ciężarem własnym świeżego betonu. Continue reading „WYKONYWANIE ROBÓT BETONOWYCH I ZELBETOWYCH”

Architektura: Vo Trong Nghia nazwany wietnamskim architektem roku

Stacking green / Vo Trong Nghia + Daisuke Sanuki + Shunri Nishizawa.
Hiroyuki Oki W głosowaniu popularnym na architektonicznej stronie internetowej Ashui.com Vo Trong Nghia został ogłoszony Architektem Roku w Wietnamie 2012.
Pochodzący z Quang Binh został nagrodzony przez dwóch innych nominowanych po czterodniowym głosowaniu publicznym.
Absolwent japońskiej instytutu Nagoi Institute of Technology z 2002 roku, Vo Trong Nghia prowadzi nagradzaną, samozwańczą praktykę znaną ze skomplikowanych struktur bambusowych i zrównoważonych.
Zobacz wybór jego pracy po przerwie. Continue reading „Architektura: Vo Trong Nghia nazwany wietnamskim architektem roku”