wykonany juz odcinek wykopu o podanych warunkach gruntowych

Ponieważ punkt dl został obrany dowolnie, należy rachunek przeprowadzić kilkakrotnie, obierając różne wielkości d2, d3 i wyliczywszy dla nich odpowiednie wielkości P2, P3 itd. Jeśli wielkości Pl> P2, P3 odłożymy pionowo jako rzędne, przy odpowiednich dl> d2, d3 itd. to otrzymamy punkty CJ> C2 , skąd możemy bez trudu określić największą wielkość siły P, wyrażającą wypadkową parcia gruntu na ścianę wykopu. Pewną trudność sprawia zawsze wybranie pierwszej wielkości dl tak, aby odpowiadała ona z pewnym przybliżeniem największej wielkości P. Jeśli mamy wykonany już odcinek wykopu o podanych warunkach gruntowych, to często można na powierzchni terenu zauważyć rysę (pęknięcie gruntu lub nawierzchni) w odległości od krawędzi wykopu odpowiadającej najniekorzystniejszemu położeniu powierzchni poślizgu i największej wielkości siły P. Continue reading „wykonany juz odcinek wykopu o podanych warunkach gruntowych”

wielkosc wypadkowa parcia poziomego czynnego

Jeśli nie możemy ustalić takiego punktu, to pierwsze położenie punktu d można przyjąć z dużym prawdopodobieństwem w odległości 0,45-:-0,55 H od krawędzi wykopu. Jak już wyżej zaznaczono, wielkość P zależy w pewnym stopniu od wybrania właściwej wielkości n. Przy wzroście n rośnie również nieco i wielkość P. Na przykład, jak podaje Terzaqru, przy wartości tp = 38° i o = O przy wzroście n od 0,45 do 0,55 wielkość Pmax zmienia się w granicach 1,03 P A – 1,11 P A gdzie P A jest wielkością wypadkową parcia poziomego czynnego według wzoru Rankuie. Podane wyżej metody zezwalają na określenie wielkości siły wypadkowej P działającej na deskowanie . Continue reading „wielkosc wypadkowa parcia poziomego czynnego”

Dla przyjetych punktów piaskowych sprawdzamy ciezary objetosciowe mieszanek

Dla przyjętych punktów piaskowych sprawdzamy ciężary objętościowe mieszanek; mieszanka najcięższa zostanie użyta do betonu . a) Punkt piaskowy 36 : odważono piasku 5 kg, żwiru 5 . 1,92 = 9,60 kg; po dokładnym zmieszaniu i ubiciu objętość mieszanki wyniosła 7,2 litra. Dzieląc sumę ciężaru piasku: i żwiru przez objętość mieszanki, otrzymujemy ciężar objętościowy b) Punkt piaskowy 38 – zmieszano 5 kg piasku oraz 5 . 1,72 = 8,6 kg żwiru; objętość mieszanki wynosi 6,40, ciężar objętościowy: 5 + 8,60 2 12 k /d 3 6,40 -, g cm c) Punkt piaskowy 40 – zmieszano 5 kg piasku oraz 5•1,54 = 7,7 kg żwiru; pomieszano objętość mieszanki, wynoszącą 6,1 litra oraz obliczono ciężar objętościowy. Continue reading „Dla przyjetych punktów piaskowych sprawdzamy ciezary objetosciowe mieszanek”

Kolejnosc czynnosci przy dawkowaniu jest nastepujaca

Kolejność czynności przy dawkowaniu jest następująca: a) wykonuje się przesianie kruszywa drobnego (piasku lub miału) oraz kruszywa grubego (żwiru i grysu) przez normalną serię sit a wyniki przesiewu zamieszczamy w tablicach; b) określamy ciężar właściwy piasku i żwiru lub miału i tłucznia; c) określamy ciężary objętościowe piasku i żwiru lub miału i tłucznia przy najściślejszym ułożeniu ziarn. Ciężar objętościowy drobnego kruszywa najlepiej jest wyznaczyć w sposób następujący: do litrowej menzury wlewamy 200 – 250 g wody i następnie wsypujemy próbkę suchego piasku (lub miału) o ścisłej wadze 300 g. Potrząsając menzurą, powodujemy przedostawanie się na zewnątrz powietrza zawartego w kruszywie; piasek pozbawiony pęcherzyków powietrza układa się ściśle w menzurze. Przez odczytanie podziałki na menzurze można wyznaczyć objętość naczynia wypełnionego piaskiem. Ciężar objętościowy grubszego kruszywa (żwiru lub grysu) wyzna cza się w żelaznym objętościomierzu, do którego wsypuje się próbkę suchego żwiru lub grysu o ścisłym ciężarze (3,4 kg). Continue reading „Kolejnosc czynnosci przy dawkowaniu jest nastepujaca”

WYKONYWANIE ROBÓT BETONOWYCH I ZELBETOWYCH

WYKONYWANIE ROBÓT BETONOWYCH I ŻELBETOWYCH Wykonanie konstrukcji betonowych lub żelbetowych na budowie składa się z następujących, kolejnych czynności: 1) wykonanie i ustawienie deskowań z niezbędnym stemplowaniem lub usztywnieniem; 2) przygotowanie i montaż uzbrojenia (tylko dla robót żelbetowych) ; 3) przygotowanie mieszanki betonowej łącznie z pobraniem próbek; 4) przewiezienie zarobu od miejsca mieszania do miejsca wbudowania; 5) ułożenie i zgęszczanie zarobu w deskowaniu; 6) pielęgnowanie świeżego betonu; 7) rozebranie we właściwym czasie deskowań i stemplowań lub usztywnień. A. DESKOWANIE I STEMPLOWANIE Deskowanie i stemplowanie zalicza się do tymczasowych konstrukcji ciesielskich, częstokroć skomplikowanych tak pod względem pracy, jak również wykonania. W wykonawstwie robót betonowych i żelbetowych stanowią one odrębne zagadnienie i z tej przyczyny ograniczymy się tylko do kilku ogólnych uwag i praktycznych wskazówek, wiążących się z układaniem betonu w deskowaniu. Przed przystąpieniem do betonowania sprawdza się podklinowanie stemplowań, aby uniknąć późniejszych odkształceń wywołanych ciężarem własnym świeżego betonu. Continue reading „WYKONYWANIE ROBÓT BETONOWYCH I ZELBETOWYCH”

Reczne giecie pretów dokonuje sie za pomoca rurki o odpowiedniej srednicy

Ręczne gięcie prętów dokonuje się za pomocą rurki o odpowiedniej średnicy, klucza do gięcia lub przyrządów dźwigniowych . Na większych budowach używa się giętarek, to jest maszyn do gięcia o napędzie elektrycznym, za pomocą których można wygiąć pręty o dowolnych kształtach. Ostatnią czynnością jest montaż, polegający na ułożeniu w deskowaniu wkładek ściśle według rysunku konstrukcyjnego. Celem utrzymania wzajemnych odstępów między prętami podczas betonowania, przylegające do siebie pręty wiąże się w miejscach styków cienkim wyżarzonym drutem o średnicy 1 -7- 2 mm. Powiązanie prętów nośnych płyty z prętami rozdzielczymi wykonuje się w punktach skrzyżowania; widać połączenie podłużnego prętu belki ze strzemieniem za pomocą drutu. Continue reading „Reczne giecie pretów dokonuje sie za pomoca rurki o odpowiedniej srednicy”

Architektura i nowoczesne budownictwo – A101 Konkurs na blok miejski / Onat Öktem i Ziya Imren

Dzięki uprzejmości Onat Öktem i Ziya Imren Architekci Onat Öktem i Ziya Imren podzielili się z nami swoją propozycją Międzynarodowego Konkursu Architektonicznego A101 Urban Block City w Moskwie w Rosji.
Więcej zdjęć i opis architekta po przerwie.
Frozen Street.
Zniesienie granic dzięki uprzejmości Onat Öktem i Ziya Imren Główną ideą projektu jest skomponowanie bloku urbanistycznego z wariantami modułów, które charakteryzują blok miejski z ich wzorem bryłowym / pustym i typologią przestrzenną.
Kombinacja modułów oferuje szerokie możliwości konfiguracji przestrzennej, dzięki czemu może być stosowana w różnych lokalizacjach, na różnych wysokościach iw różnych kombinacjach strug / sekcji dla różnych programów. Continue reading „Architektura i nowoczesne budownictwo – A101 Konkurs na blok miejski / Onat Öktem i Ziya Imren”

PRZYGOTOWANIE MIESZANKI

PRZYGOTOWANIE MIESZANKI Przygotowanie mieszanki składa się z dwóch czynności: odmierzenia składników i mieszania betonu sposobem ręcznym lub maszynowym. Przed rozpoczęciem betonowania należy z normalnego zarobu, przygotowanego ze składników dawkowanych w ustalonej proporcji, pobrać próbki celem zbadania wytrzymałości zaprojektowanego betonu; ponadto w czasie trwania robót sprawdza się przez pobranie kontrolnych próbek czy jakość betonu nie uległa zmianie. 1. Odmierzanie składników W celu przygotowania mieszanki roboczej odmierzamy poszczególne -składniki betonu objętościowo lub wagowo, przy czym odmierzanie cementu jest prawie zawsze wagowe z wyjątkiem podrzędniejszych robót. Przy ściślejszych metodach dawkowania można również stosować objętościowe odmierzanie kruszywa przy zachowaniu warunków. Continue reading „PRZYGOTOWANIE MIESZANKI”

Budownictwo i architektura : Osiedle mieszkaniowe „Quartier du Grünewald” / AllesWirdGut

AllesWirdGut Architects wygrał międzynarodowy konkurs architektoniczny na osiedle mieszkaniowe w Luksemburgu.
Projekt jest częścią planu głównego Quartier du Grünewald, który w trakcie rozbudowy Płaskowyżu Kirchberg ma powstać w 700 budynkach w 21 budynkach.
Projekt 56 mieszkań zawiera lekarzy.
biura i przedszkole.
Więcej zdjęć i opis architekta po przerwie. Continue reading „Budownictwo i architektura : Osiedle mieszkaniowe „Quartier du Grünewald” / AllesWirdGut”