UZBROJENIE Uzbrojenie w konstrukcjach zelbetowych gra bardzo powazna role

UZBROJENIE Uzbrojenie w konstrukcjach żelbetowych gra bardzo poważną rolę, gdyż poza przejęciem naprężeń rozciągających przeciwdziała siłom tnącym oraz bierze udział w pracy konstrukcji, wywołanej ruchami termicznymi lub skurczowymi. Nie dopuszczamy, aby do konstrukcji używano stali pokrytej łuszczącą sierdzą, gdyż tak zaawansowana korozja oznacza, że proces rdzewienia może w dalszym ciągu zachodzić po zabetonowaniu wkładek. Silna rdza obniża przyczepność betonu do stali oraz zmniejsza przekrój wkładek, powiększając tym samym panujące w nich naprężenia. Pokryte łuską rdzy pręty stalowe czyści się stalowymi szczotkami. Powierzchowna cienka warstwa rdzy nie wykazująca żadnych śladów łuszczenia, nie jest szkodliwa, a nawet w pewnym stopniu wpływa korzystnie na zwiększenie przyczepności. Zanieczyszczenie wkładek benzyną, naftą lub tłuszczami stwarza powłokę izolującą beton od stali, na skutek czego zmniejsza się przyczepność. P onadto tłuszcze pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego wywołują szkodliwe dla betonu procesy chemiczne, osłabiając warstwy otulające wkładki stalowe. Takich zanieczyszczeń należy się pozbyć przez wyżarzenie żelaza w wyższej temperaturze, powodujące ich wytopienie lub spalenie. [więcej w: blachy aluminiowe frezowane, blacha, blacha trapezowa ]

Dawkujac kruszywo objetosciowo

Dawkując kruszywo objętościowo, ciężary wilgotnego piasku i żwiru F m i Gm. Z równań należy podzielić przez odpowiednie ciężary objętościowe piasku i żwiru. Zgromadzone na budowie kruszywo posiada zmienną wilgotność zależnie od temperatury otaczającego powietrza oraz warunków atmosferycznych; pora roku, pogoda słoneczna lub opady mogą spowodować znaczne wahania zawartości wody w kruszywie. Ponadto przyrost lub ubytek wilgotności może być różny dla kruszywa drobnego (piasku lub miału) i grubszego (żwiru lub grysu). Z tego względu w razie zmian warunków zewnętrznych, mających wpłynąć na wilgotność kruszywa, pożądane jest sprawdzenie założonego zawilgocenia i ewentualne skorygowanie składu betonu. Próbki kruszywa bierze się z głębi pryzmy, aby uniknąć przypadkowej straty wilgotności kruszywa wskutek działania promieni słonecznych lub wiatru. Sposób dawkowania objętościowego dokładniej wyjaśnimy na przykładzie. Przykład. Zapro jektować mieszankę betonową półciekłą (plastyczną) o przewidywanej wytrzymałości R28 = 210 kG/cm2, stosując cement marki ,,350. [przypisy: cięcie blach aluminiowych, cięcie blach, blacha trapezowa ]