Rozwiazanie przewidywanego programu uzytkowego na wyznaczonym terenie

Rozwiązanie przewidywanego programu użytkowego na wyznaczonym terenie może nastąpić w wyniku zaprojektowania jednego budynku mieszczącego w sobie wszystkie przewidziane pomieszczenia albo też całość programu może być podzielona na kilka lub kilkanaście osobnych budynków, luźno rozstawionych lub połączonych łącznikami. Łącznikami będziemy nazywali obudowane przejścia lub korytarze łączące dwa budynki. Łączniki najczęściej budowane są w poziomie parteru, lecz mogą być też na każdej innej kondygnacji albo też łączyć budynki w poziomie kilku kondygnacji. Łączniki mogą być oparte na łukach, na słupach lub podciągach. Rozmieszczenie budynków na parceli może być zgodne ze znanymi sposobami zabudowy intensywnej: zwarte, półzwarte i luźne (pawilonowe). Przy zabudowie ekstensywnej sposób rozmieszczenia budynków może być szeregowy, bliźniaczy, willowy (pojedynczy) i zagrodowy. Każdy z tych sposobów ma ustalony procent zabudowy. We wstępnych rozważaniach należy przestudiować możliwości zastosowania w każdym wypadku różnych sposobów zabudowy, ustalając korzyści, które można uzyskać w każdym wypadku. [podobne: kaplica braci klaus , szyny prądowe , ogrodzenia kute ceny ]

Powiązane tematy z artykułem: kaplica braci klaus ogrodzenia kute ceny szyny prądowe