rozklad hydrostatyczny obciazen

Do obliczenia elementów deskowania, czyli bali (dyli), nakładek i rozpór potrzebna jest dodatkowo znajomość rozkładu obciążeń, tj. znajomość zmienności tych obciążeń w miarę wzrostu głębokości, bowiem rozkład ten nie odpowiada założeniom przyjętym przez Coulomba, tj. rozkładowi hydrostatycznemu obciążeń. Aby ustalić ten rozkład wykonano wiele badań. Kilku badaczy podaje w swoich pracach różne wskazówki dla takiego rozkładu. Dla warunków istniejących na większości obszaru Polski, a przede wszystkim dla całego obszaru tzw. niżu polskiego, dużą przydatność mają badania nacisków poziomych na deskowanie wykopu, wykonanych podczas budowy kolei podziemnej w Berlinie. Badania te zostały wykonane w gruntach piaszczystych. [więcej w: olx sanok, hydrofory do domków jednorodzinnych, dachówki ceramiczne ceny ]

Powiązane tematy z artykułem: dachówki ceramiczne ceny hydrofory do domków jednorodzinnych olx sanok