PRZYGOTOWANIE MIESZANKI

PRZYGOTOWANIE MIESZANKI Przygotowanie mieszanki składa się z dwóch czynności: odmierzenia składników i mieszania betonu sposobem ręcznym lub maszynowym. Przed rozpoczęciem betonowania należy z normalnego zarobu, przygotowanego ze składników dawkowanych w ustalonej proporcji, pobrać próbki celem zbadania wytrzymałości zaprojektowanego betonu; ponadto w czasie trwania robót sprawdza się przez pobranie kontrolnych próbek czy jakość betonu nie uległa zmianie. 1. Odmierzanie składników W celu przygotowania mieszanki roboczej odmierzamy poszczególne -składniki betonu objętościowo lub wagowo, przy czym odmierzanie cementu jest prawie zawsze wagowe z wyjątkiem podrzędniejszych robót. Przy ściślejszych metodach dawkowania można również stosować objętościowe odmierzanie kruszywa przy zachowaniu warunków. Cement należy dawkować workami i półworkami, a ilości mniejsze od półworka dosypywać z wyważonego naczynia, wodę zaś odmierzać za pomocą spe cjalnych wodomierzy. Większą dokładność osiągniemy odmierzając wagowo poza cementem piasek, uwzględniając oczywiście jego wilgotność. Celem dalszego zwiększenia dokładności można ważyć piasek i żwir, wtaczając na wagi pomostowe uprzednio wytarowane wózki do przewozu kruszywa. [hasła pokrewne: hydrofory do domków jednorodzinnych, dobredomy, jakie rolety zewnętrzne ]

Powiązane tematy z artykułem: dobredomy hydrofory do domków jednorodzinnych jakie rolety zewnętrzne