Przyczepnosc bitumu do kamienia jest to sila spójnosci

Przyczepność bitumu do kamienia jest to siła spójności, powstająca na granicy zetknięcia się powierzchni kamień – bitum i przeciwdziałająca ich rozdzieleniu pod wpływem działania wody. Trwałość tego układu zależy od tego, czy powierzchnia materiału kamiennego ma większą zdolność do zwilżania się wodą (powierzchnia hydrofilowa), czy też bitumem (powierzchnia hydrofobowa). Badania nad przyczepnością bitumu wykazały, że przyczepność bitumu do materiałów kamiennych zasadowych z reguły jest lepsza, niż do materiałów kamiennych kwaśnych, z czego wynika, że skały zasadowe wykazują własności hydrofobowe, skały kwaśne własności hydrofilowe. Podstawa metod badania przyczepności polega na otoczeniu badanego kruszywa o przepisanym uziarnieniu, bitumem (asfaltem lub smołą) i następnie gotowaniu próbki w wodzie czystej lub z dodatkiem np. sody. Po odlaniu wody bada się makroskopowo ł za pomocą lupy stopień odmycia błonki bitumicznej. [hasła pokrewne: obróbki cmb zielona górarskie, cmb zielona góra, thor mroczny świat cda ]

Powiązane tematy z artykułem: cmb zielona góra obszar oddziaływania obiektu budowlanego thor mroczny świat cda