Przeznaczone do wbudowania kruszywo sklada sie z piasku i zwiru pochodzenia rzecznego ze skal twardych

Przeznaczone do wbudowania kruszywo składa się z piasku i żwiru pochodzenia rzecznego ze skał twardych. Projektowanie laboratoryjne mieszanki polega na wykonaniu następujących czynności: 1) ustalenie ciężaru właściwego składników betonu: Dla cementu możemy przyjąć ciężar właściwy Cew = 3,1 Z dostateczną dokładnością, gdyż wahania dla różnych cementów są małe, wynoszą bowiem około 1,5 % ciężaru. W szerszych znacznie granicach mieszczą się ciężary właściwe kruszywa: od 2,30 do 3,20; w tym wypadku dla piasku i żwiru rzecznego można przyjąć: Fcw = Gcw = 2,65 (kwarc, granity, kwarcyty). 2) Analiza sitowa piasku. Celem zbadania uziarnienia piasku przesiewamy próbkę o wadze 540 g przez komplet sit. 3) Analiza sitowa żwiru. 4) Ustalenie najkorzystniejszego punktu piaskowego. Dla- betonu plastycznego najkorzystniejszy punkt piaskowy znajduje się w granicach 35 -; – 40%; przyjmujemy punkty piaskowe: 36; 38, 40. Zbadany piasek posiada 88,5% ziarn piasku (od O do 2 mm) oraz 11,5% ziarn żwiru (ponad 2 mm), zbadany żwir zawiera 8,6% ziarn piasku (do 2 mm) oraz 91,4% ziarn grubszych. Przez X oznaczymy stosunek ciężaru żwiru do ciężaru piasku. 5 ) Obliczenie wagowego stosunku piasku do żwiru. [patrz też: cmb zielona góra, cmb zielona góra trapezowa, świadectwa energetyczne 2015 ]

Powiązane tematy z artykułem: cmb zielona góra kaplica braci klaus świadectwa energetyczne 2015