Poniewaz, biorac pod uwage wilgotnosc kruszywa, zmniejszamy ilosc, a wiec równiez ciezar wody zarobowej, musimy jednoczesnie uwzglednic przyrost ciezaru kruszywa na skutek zawartosci w nim wody

Ponieważ, biorąc pod uwagę wilgotność kruszywa, zmniejszamy ilość, a więc również ciężar wody zarobowej, musimy jednocześnie uwzględnić przyrost ciężaru kruszywa na skutek zawartości w nim wody. Z tego względu mnożymy ciężar suchego piasku i suchego żwiru przez odpowiednie współczynniki, równe stosunkowi ciężaru objętościowego do ciężaru w stanie suchym. W ogólnym wypadku otrzymamy: Gm=g• G gdzie: F m – ciężar piasku wilgotnego, F – ciężar piasku suchego, Gm – ciężar żwiru wilgotnego, G ciężar żwiru suchego, f – współczynnik równy stosunkowi ciężaru piasku mokrego do ciężaru piasku suchego, g – współczynnik równy stosunkowi ciężaru żwiru mokrego do ciężaru żwiru suchego. Współczynnik f dla piasku o znacznej wilgotności jest większy od 1, dla piasku o małym zawilgoceniu f < 1 wskutek spulchnienia piasku. Ponieważ wagowe odmierzanie kruszywa jest na budowie kłopotliwe, można dawkować je objętościowo. W tym celu mie rzymy objętość najlepiej tych samych próbek, które służyły do określenia wilgotności piasku i żwiru. Załóżmy, że objętość próbki piasku wyniosła 4,5 litra, objętość zaś próbki żwiru wyniosła 5,3 litra, przy czym objętości obu próbek zmierzono dla kruszywa luźno nasypanego (bez ubicia). Dzieląc ciężar próbek przez odpowiednie ich objętości, otrzymamy ciężary objętościowe: dla piasku 6,80 = 1,51 kg/dcm3, dla żwiru 8,50= 1,60 kgjdcm 3. [patrz też: olx sanok, szyny prądowe, obszar oddziaływania obiektu budowlanego ]

Powiązane tematy z artykułem: obszar oddziaływania obiektu budowlanego olx sanok szyny prądowe