Obliczona pierwotnie kubatura

Obliczona pierwotnie kubatura może wzrosnąć na skutek warunków terenowych. Niekorzystna konfiguracja działki, powodująca skomplikowane ukształtowanie bryły budynku z wieloma załamaniami może spowodować zwiększenie procentu powierzchni ruchu i powierzchni konstrukcyjnej. Spadki terenu powodują większą liczbę pomieszczeń piwnicznych nieprzydatnych do wykorzystania na pomieszczenia użytkowe. Wytyczne urbanistyczne mogą narzucić w parterach szerokie prześwity lub podcienie. Względy plastyczne mogą również spowodować wprowadzenie podcieni, loggi, galerii lub wykuszy. Wszystkie te nie przewidziane programem użytkowym czynniki architektoniczne mogą zwiększyć faktyczną kubaturę budynku i powierzchnię zabudowy, Jednakże zwiększenie kubatury budynku nie powinno przekraczać granic ustalonych dla poszczególnych rodzajów budownictwa, mianowicie 5-;.-15% Na początku, jeszcze przed przystąpieniem do rozwiązywania projektu, należy sprawdzić możliwość rozwiązania sytuacyjnego, tj. rozmieszczenia bryły budynku na parceli, Jeżeli wytyczne urbanistyczne ściśle określają frontowe i tylne linie zabudowy oraz gabaryt budynku, to sprawdzenie możliwości umieszczenia przewidywanej kubatury na działce jest proste: Przy dowolnym sposobie zabudowy należy sprawdzić, czy procent zabudowy nie przekracza granic dopuszczalnych. [przypisy: kaplica braci klaus , szyny prądowe , ogrodzenia kute ceny ]

Powiązane tematy z artykułem: kaplica braci klaus ogrodzenia kute ceny szyny prądowe