Mineralami wchodzacymi niekiedy w sklad ilów i silnie peczniejacymi sa montmorillonity

Rozpory powinny być również ze współczynnikiem bezpieczeństwa nie mniejszym niż 2. Wszystkie podane wyżej wskazówki dotyczące wyznaczenia parcia gruntów ilastych muszą być przyjęte z pewną rezerwą, jeśli iły mają skład mineralogiczny sprzyjający ich pęcznieniu. Minerałami wchodzącymi niekiedy w skład iłów i silnie pęczniejącymi są montmorillonity. Jeśli mamy do czynienia z takimi właśnie iłami, to parcie ich na ściany wykopu należy wyznaczyć po dokonaniu szeregu obserwacji i pomiarów, podobnych do wykonanych w Chicago. Naciski w takich iłach mogą być nawet kilkakrotnie większe niż obliczone z teorii klasycznej parcia gruntu. Należy jednak stwierdzić, że w warunkach polskich iły takie trafiają się rzadko. 7. 3. 2. 4. [podobne: olx sanok, ogrodzenia kute ceny, punkt piaskowy ]

Powiązane tematy z artykułem: ogrodzenia kute ceny olx sanok punkt piaskowy