Mieszanina cementu z piaskiem

Mieszanina cementu z piaskiem nie powinna być zbyt mokra, aby -móc z łatwością wyjmować cegły z form. Cegły formuje się ręcznie lub w specjalnych prasach formierczych zwanych ceglarkami. Wymiary i kształty cegieł odpowiadają w zupełności formatowi cegieł ceramicznych. Ze względu na wytrzymałość rozróżnia się trzy klasy cegły: klasę I, o wytrzymałości na ściskanie 120 kGcm2, klasę II – o wytrzymałości 80 kG/cm2 i klasę III o wytrzymałości 40 kG/cm2. Cegłę cementową stosuje się do licowania ścian zewnętrznych oraz do budowy magazynów, budynków gospodarczych i innych nie przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Dachówki cementowe są wyrabiane z cementu portlandzkiego i czystego piasku kwarcowego. Proporcje stosuje się 1 : 5 lub 1 : 2,5. Do formowania używa się pras formierczych zwanych dachówczarkami. Wyrabia się dwa rodzaje dachówek: karpiówkę podwójną i zakładkową . [patrz też: świadectwa energetyczne 2015, olx sanok, dachówki ceramiczne ceny ]

Powiązane tematy z artykułem: dachówki ceramiczne ceny olx sanok świadectwa energetyczne 2015