Dzielac ciezar przez objetosc obliczymy ciezar objetosciowy

Dzieląc ciężar przez objętość obliczymy ciężar objętościowy. d) Zakładamy ciekłości betonu zależnie od jego przeznaczenia i sposobu zagęszczania. e) Mając dane R2S, obliczamy wskaźnik cementowo-wodny ze wzoru zależnie od marki cementu. f) Oblicza się zapotrzebowanie wody dla 1 kg piasku Wf oraz 1 kg żwiru Wg. g) Zakładamy grubość otulenia ziarn żwiru przez zaprawę, kierując się uziarnieniem drobnego kruszywa, f wartością wskaźnika cementowo-wodnego. Trafność przyjęcia grubości otulenia sprawdzamy próbnym zarobem. h) Obliczamy objętość betonu, który otrzymamy z 1 litra żwiru przy ustalonej w poprzednim punkcie grubości otuliny. Tę objętość betonu obliczamy przemnażając procentowe zawartości każdej frakcji żwiru przez odpowiednie wskaźniki spęcznienia . i) Obliczamy objętość zaprawy, którą należy zmieszać ze żwirem (lub grysem) o objętości 1 litra, aby uzyskać objętość betonu obliczoną w punkcie h, ze wzoru: gdzie: Z – objętość zaprawy potrzebnej dla 1 litra suchego grubego kruszywa, m – objętość betonu otrzymana z 1 litra suchego grubego kruszywa, G – ciężar objętościowy 1 litra suchego grubego kruszywa, G cw – ciężar własny suchego grubego kruszywa. j) Obliczamy potrzebną ilość cementu, piasku i wody. Wiemy, że całkowita ilość wody składa się z wody potrzebnej do wiązania i równej 0,23 e oraz wody, jakiej wymaga kruszywo; otrzymujemy równanie: W=0,23C+ Wk gdzie: W – całkowita ilość wody w kg e – ilość cementu w kg Wk – ilość wody wymagana przez kruszywo w kg. [hasła pokrewne: obszar oddziaływania obiektu budowlanego, olx gorzów wlkp, punkt piaskowy ]

Powiązane tematy z artykułem: obszar oddziaływania obiektu budowlanego olx gorzów wlkp punkt piaskowy