Dla wykopów kanalizacyjnych powinna byc równiez znormalizowana grubosc bali obudowy drewnianej,

Dla wykopów kanalizacyjnych powinna być również znormalizowana grubość bali obudowy drewnianej, przy czym dopuszcza się stosowanie kilku grubości bali, np. d = 50 mm dla głębokości wykopów do 2,0 m i 6. 3 mm (2112) dla wykopów głębszych. Jako zasadę należy przyjąć, że po wybraniu grubości materiału na obudowę, nie należy jej zwiększać ani w miarę zwiększania głębokości wykopu, ani też w razie pojawienia się większych nacisków na obudowę wskutek zmiany warunków gruntowych. Przy zwiększonym nacisku gruntu, po zauważeniu większych odkształceń obudowy, nie zwiększa się jej grubości, lecz wzmacnia się ją przez dodanie większej liczby elementów nośnych, np. rozpór czy zastrzałów. Podobnie zresztą postępuje się w tunelarstwie i w górnictwie. [podobne: olx gorzów wlkp, dachówki ceramiczne ceny, kalkulator ocieplenia ]

Powiązane tematy z artykułem: dachówki ceramiczne ceny kalkulator ocieplenia olx gorzów wlkp