Dalsza czynnoscia jest wykonanie zarobu próbnego

Dalszą czynnością jest wykonanie zarobu próbnego; cement, piasek i żwir mieszamy w proporcjach ustalonych, przyjmując ilości potrzebne do wykonania 10 litrów betonu, a więc: cementu 2,50 kg, piasku 7,58 kg, żwiru 13,04 kg. Wody dodajemy tyle, aby otrzymać właściwą ciekłość betonu; dodana ilość wody-wyniosła 1,54 litra. Przeprowadzony obmiar w objętościomierzu wykazał objętość próbnego zarobu równą 10,2 litra. 13) Ostateczne laboratoryjne ustalenie składu betonu. Ostatnią czynnością laboratoryjną jest ostateczne ustalenie składu 1 m 3 betonu. Wagową ilość cementu obliczamy zachowując bez zmiany wskaźnik cementowo-wodny i wartości ~ = 1,81. Mnożąc tak dobrane składniki przez 100, otrzymamy ostateczną receptę laboratoryjną: Projektowanie mieszanki roboczej przy objętościowym dawkowaniu piasku i żwiru przebiega następująco: 1) Określenie ciężaru objętościowego piasku i żwiru. [hasła pokrewne: dobredomy, cmb zielona góra, stajnia projekt ]

Powiązane tematy z artykułem: cmb zielona góra dobredomy stajnia projekt