calkowite parcie na sciane wykopu

Stwierdzono, tu, że całkowite parcie na ścianę wykopu jest ok. 10010 większe niż wielkość ustalona przez Coulomba. Punkt przyłożenia wypadkowej znajduje się tu wyżej niż w połowie wysokości ściany, a mianowicie na wysokości ok. 0,55 H od dna wykopu. Rozkład parcia. Jeśli rozkład nacisków byłby zgodny z rozkładem hydrostatycznym, wówczas całkowity nacisk gruntu na odeskowanie wykopu równałby się powierzchni trójkąta abf , którego podstawa bf jest równa 1,1 PA· cos o, tzn. jest 1,1 raza większa od rzutu poziomego parcia czynnego według Coulomba . Wielkość współczynnika 1,1 uzasadniono powyżej, zgodnie z obserwacją Terzaghiego. [podobne: stajnia projekt, kalkulator ocieplenia, szyny prądowe ]

Powiązane tematy z artykułem: kalkulator ocieplenia stajnia projekt szyny prądowe