Badanie statecznosci dna wykopu w gruntach plastycznych

Badanie stateczności dna wykopu w gruntach plastycznych Liczne obserwacje wykonanych wykopów oraz rozważania teoretyczne doprowadziły do wniosków, że przy wykopach w gruntach sypkich i suchych stateczność dna wykopu jest zapewniona dla dowolnej głębokości wykopu, o ile kąt tarcia wewnętrznego jest większy lub równy 30°. Przy gruntach spoistych w stanie plastycznym stateczność dna wykopu odeskowanego powinna być sprowadzona za pomocą obliczeń. Grunt na dnie takiego wykopu może być bowiem wypchnięty do góry pod wpływem ciężaru brył gruntu znajdującego się na zewnątrz po obu stronach wykopu. Przekrój poprzeczny przez wykop w miękkich iłach. Szerokość wykopu oznaczać należy przez lł, głębokość przez H. [przypisy: szyny prądowe ryflowane, dachówki ceramiczne ceny, szyny prądowe ]

Powiązane tematy z artykułem: dachówki ceramiczne ceny olx gorzów wlkp szyny prądowe