Badanie przyczepnosci i wspólczynnika emulgacji

W razie ręcznej segregacji pobiera się do analizy próbkę w ilości 100 -:- 300 g i oddziela ziarna blaszkowate i igiełkowate ręcznie, określając ich procentową zawartość w badanym materiale. W przypadku segregacji sitowej, do badań używa się sit, które zamiast siatek lub blach perforowanych mają założone druty w postaci rusztu odpowiedniej grubości; druty są zamocowane równolegle obok siebie w odległości równej dolnej granicy wymiarów badanego grysu. Po przesianiu określonej wagowo próbki ustala: się pozostałość na sicie, którą przyjmuje się jako ziarna graniaste, różniące zaś – jako ziarna blaszkowe. Badanie przyczepności i współczynnika emulgacji Badania zachowania się kruszywa granulowanego w stosunku do bitumu 3) dotyczą dwóch bardzo istotnych zagadnień: l) Ziarna, których jeden z wymiarów (długość) jest większy conajmniej trzykrotnie od dwóch pozostałych (szerokości i grubości). [przypisy: kalkulator ocieplenia, olx sanok, dobredomy ]

Powiązane tematy z artykułem: dobredomy kalkulator ocieplenia olx sanok