Badanie piasku obejmuje jego jakosc, wyglad i jednorodnosc ziarn

Badanie piasku obejmuje jego jakość, wygląd i jednorodność ziarn, uziarnienie, zawartość zanieczyszczeń i oznaczenie ciężaru właściwego i objętościowego oraz ustalenie obliczeniowe zawartości wolnych przestrzeni. Badanie uziarnienia piasku stanowi jedno z badań podstawowych, decyduje bowiem o jego przydatności do nawierzchni bitumicznych. Dla niektórych typów nawierzchni asfaltowych (asfalt piaskowy) piasek stanowi szkielet mineralny nawierzchni i musi mieć określony skład gramilometryczny. Badany piasek poddaje się analizie sitowej, ustala procentową zawartość każdej frakcji (za pomocą kompletu sit ASTM). [podobne: jakie rolety zewnętrzne, stajnia projekt, dachówki ceramiczne ceny ]

Powiązane tematy z artykułem: dachówki ceramiczne ceny jakie rolety zewnętrzne stajnia projekt